Språkcafé för ungdomar

30 maj
15.30 - 17.00
Stadsbiblioteket

Språkcafé för dig som är 16-19 år.

Kom som du är. Vi pratar på dina villkor.

Ingen kostnad.
Vi ses i Gunborg Nymans rum på stadsbiblioteket.nad.