Deltagar­begränsningar och föreskrifter från 23 december

Nya föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om nya föreskrifter och allmänna råd. De träder i kraft den 1 december. Syftet är motverka ökad smittspridning och belastning på vården. Om arrangören väljer att kräva vaccinationsbevis gäller inte deltagarbegränsningen.

Giltig ID-handling ska kunna uppvisas i samband med kontroll av vaccinationsbevis. Vaccinationsbevis kan beställas på www.covidbevis.se. Vaccinationsbeviset kommer kontrolleras utomhus innan inpassering. Detta kan innebära längre tid för inpassering och därmed även risk för kö. Ha därför ditt vaccinationsbevis och ID-handling redo inför kontroll för en så smidig och snabb inpassering som möjligt. Vid biljettfrågor, kontakta respektive arrangör eller biljettombud.