Draken tas bort

Lekskulpturen Draken har funnits på Lagersbergsskolans skolgård sedan 1980. Konstnären Ulf Sucksdorff ville skapa en skulptur som eleverna själva kunde vara med och ta hand om. Därför uppmanade han skolledningen att låta barnen måla om Draken varje år.

Men att vara lekskulptur är ett hårt liv. Tyvärr har skadorna från all lek blivit för stora så att de inte längre går att åtgärda, och Draken har nu monterats ner.

Vi tackar Draken för all lek och kreativitet som den bidragit till!