Muralmålningar på transformatorstationer

Mularmålningar på transformatorstationer är ett pågående konstnärligt gestaltningsprojekt i Eskilstuna i samarbete med ESEM.

På temat Energi får konstnärer i skissuppdrag att gestalta transformatorstationer på olika platser i Eskilstuna. Projektet beräknas att vara klart hösten 2024.

Bild överst på sidan: Shora Dehnavis muralmålning på en transformatorstation i Nyfors.