Ny offentlig konst i tunneln under Årbygatan/Mälarvägen

Lokala konstnären Stanislaw Lux har arbetat tillsammans med barn och unga i Årby när han skapat ny offentlig konst till området. Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2021.

Tunneln fylls av barnteckningar i betongreliefer

Konstuppdraget är deltagarbaserat och Stanislaw Lux har bjudit in barn och unga i Årby till att delta i processen. Utifrån olika teman, som till exempel Årbyfestivalen och Coronapandemin, har barnen och ungdomarna fått rita teckningar. Teckningarna har bearbetats av konstnären och omvandlats till betongreliefer som ska monteras på väggarna i tunneln.

"Det blir ett galleri, en berättelse om Årby, där de upplyftande, kreativa händelserna tas fram.", berättar Stanislaw Lux.

En man, konstnären Stanislaw Lux, står i ett rum med vita väggar. Bakom och bredvid mannen står ett bord med träskulpturer och på golvet står betongreliefer lutade mot väggen.

Konstnären Stanislaw Lux framför några av plattorna som ska monteras i tunneln.

Arbete i tunneln

Under sommaren pågår ett förberedande arbete. Väggarna i tunneln ska tvättas och byggstängsel sätts upp framför väggarna, en sida i taget. Det går alltså bra att cykla och gå genom tunneln som vanligt.

Från vecka 32 är konstnären på plats för att montera plattorna. Arbetet med monteringen förväntas ta ungefär två månader.

Ett trygghetsskapande konst- och belysningsprojekt

Eskilstuna kommun har genomfört trygghetsvandringar i Årby och då har tunneln mellan Årby och Årbyskolan kommit upp som en mindre trygg plats för boende i alla åldrar. Som ett led i arbetet med att göra tunneln mer trivsam och därmed också tryggare, har kultur- och fritidsförvaltningen bjudit in den lokala konstnären Stanislaw Lux att genomföra ett konstuppdrag tillsammans med boende i Årby.

Platsen ska även få ny belysning.

Den konstnärliga gestaltningen beräknas vara färdig under hösten 2021.

Platsen

Gång- och cykeltunneln mellan Årby och Årbyskolan byggdes när bostadsområdet Årby uppfördes på 1960-talet, för att barnen skulle kunna ta sig tryggt under bilvägen.

Cirka 600 barn och ungdomar använder tunneln varje dag till och från skolan. Och andra använder den för att gå till och från bussen. Tunneln används också av cyklister och fotgängare som genomfart till stadsdelarna Röksta och Skiftinge.