Munktellskolan

Slakthusområdet norr om Munktellstaden är ett gammalt kulturarv och nytt utvecklingsområde i Eskilstuna. Här planeras en ny skola och 1 % av budgeten går till konstnärlig gestaltning. Eskilstuna konstmuseum bistår med konstkompetens i upphandlingen av konst.

Läs mer på:

stadsutveckling.eskilstuna.se

kfast.se