Gjuteritorget

I samband med omvandlingen av Gjureritorget investerar Eskilstuna konstmuseum i ett nytt konstverk av Stina Wirsén och Klara Wirsén Suckowiak. Verket Vila, Famna och Ägg kommer på plats och invigs hösten 2024.

"Vila, Famna och Ägg är tre skulpturer skapade specifikt för lek och interaktion. Formerna, färgerna och uttrycket ska bjuda in barn och deras vuxna till att klättra, fantisera, tackla, pussa, krama och leka. På kvällen lyser de och går vi nära så kanske vi hör deras hjärtslag?

Famna är den största skulpturen, en trygg famn att krypa upp i. Vila är Famnas vuxna barn, och hen har också ett barn i sin mage. De är tillsammans en familj, tre generationer. Alla som interagerar med verket blir en del av familjen - om de vill. En fråga att ställa sig är vem som finns inne i ägget? Vem tror ni kommer ut när ägget kläcks ?

Vi hoppas att skulpturgruppen ska väcka tankar och locka till samtal mellan små och stora."

Stina Wirsén och Klara Wirsén Suckowiak.

Konstverket är ett samarbete mellan Stina Wirsén som är konstnär, illustratör och författare och Klara Wirsén Suckowiak som är konstnär och designer.

Läs mer om omvandlingen av Gjuteritorget här

Bild: Vila, Famna och Ägg.