Dansbana – i Fröslunda

Dansbana är ett offentligt konstverk som görs i en medskapandeprocess med unga tjejer i Fröslunda. Eskilstuna konstmuseum har bjudit in föreningen Dansbana! som skapar platser för dans med målet att skapa en unik platsspecifik dansbana i Fröslunda utifrån unga tjejers behov.

I Fröslunda samverkar Eskilstuna konstmuseum med Stadsbyggnadsförvaltningen, Scenkonst Sörmland och Kfast.

Föreningen Dansbana!

Dansbana! drivs av Anna, Anna och Teres, som alla är arkitekter. De skapar platser för dans genom deltagandeprocesser med fokus på unga tjejer. Föreningen arbetar med dans och dansbanor i Sverige och internationellt. De har arbetat fram en beprövad metod som de kallar "tool-kit".

Under sommaren 2024 pågår en medskapandeprocess vid Fröslunda skola med flera olika programpunkter och skapande. Vid aktiviteterna medverkar föreningen Dansbana! tillsammans med konstnären Malin Franzén. Mot slutet av sommaren har det nya offentliga konstverket i form av en dansbana växt fram!

Välkomna att delta på Eskilstuna konstmuseums danskollo i Fröslunda i sommar! Danskollot leds av Eskilstuna konstmuseum och Föreningen Dansbana! och bjuder in barn och unga att dansa på olika platser.

Fokus för danskollot är tjejer och öppna aktivitetsytor. På danskollot blir tjejer delaktiga och utifrån deras röster och rörelser kommer planerna och byggandet av en ny dansbana i området att ta form. Som en del av kollot kommer deltagarna också att få skapa siluetter och bildspel med projektioner tillsammans med konstnären Malin Franzén.

På kollot kommer deltagarna få testa att ”provdansa” platser förutsättningslöst. Var känns det bra att dansa? Därmed kartläggs specifika platser som kan bli aktuella för byggnation. Utifrån sommarens kollo kommer Dansbana! nämligen att arbeta vidare med en dansbana och ett offentligt konstverk för dans på Sturehöjden i Fröslunda.

Bild: Utsikt från Sturehöjden under danskollot sommaren 2023.