Renovering pågår i Smörparken

Fontänskulpturen Kvinna med ymnighetshorn plockas bort tillfälligt. Skulpturen beräknas vara renoverad och tillbaka i slutet av sommaren.

2021-05-19

Fontänskulpturen Kvinna med ymnighetshorn, av okänd konstnär, är i behov av renovering. Skulpturen är i gjutjärn och placerades i Hamnparken, idag kallad Smörparken eller Smörtorget, 1895.

Skulpturen kommer att plockas bort för att kunna blästras och målas. Även botten i dammen ska få en uppfräschning.

Vi vet i dagsläget inte när renoveringen kommer vara färdig, men förhoppningen är att skulpturen är tillbaka på sin plats i slutet av sommaren.

Vi vill bevara konsten

En viktig del av vårt uppdrag är att bevara konsten. Varje år renoverar vi ett antal offentliga konstverk, och det är de konstverk som är i störst behov som prioriteras.