Konstfokus

Eskilstuna kommun strävar efter att konsten ska vara en självklar del i utvecklingen av stadens offentliga rum. Vi vill att Eskilstunas invånare ska få uppleva och möta konst i sin vardag, såväl i centrum som i alla stadsdelar och på landsbygden.

Här kan du (snart!) läsa om både avslutade och pågående konstuppdrag i satsningen vi valt att kalla Konstfokus.

Medan vi arbetar med sidan kan du alltid titta i vår broschyr över den offentliga konsten i Eskilstuna.

Offentlig konst i Eskilstuna kommun , 3 MB.

PLACEHOLDER TEXT!