Konst + friluftsliv = sant

Eskilstuna kommun arbetar för att göra stadens friluftsområden mer attraktiva och få fler invånare att ta sig dit. Offentlig konst är en del av denna utveckling!

Här kan du (snart!) läsa om både avslutade och pågående konstuppdrag i satsningen vi valt att kalla Konst + friluftsliv = sant.

Medans vi arbetar med sidan kan du alltid titta i vår broschyr över den offentliga konsten i Eskilstuna.

Offentlig konst i Eskilstuna kommun , 3 MB.