Vågens vård- och omsorgsboende

Tre konstuppdrag presenterades i samband med byggnationen av Vågens vård- och omsorgsboende i Skiftinge. På boendet finns nu konst av konstnärerna Elin Magnusson, Jonathan Josefsson och Ania Pauser.

Vågens vård- och omsorgsboende invigdes i januari 2023.

Skiftinges vård-och omsorgsboende är ett särskilt vård- och omsorgsboende, SÄBO, för hyresgäster med ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst. Det erbjuder hyresgästen ett eget hem med stöd, service och omvårdnad efter den enskildes behov dygnet runt.

Eskilstuna Kommunfastighet AB tillämpar enprocentregeln vid byggnation av offentliga lokaler och Eskilstuna konstmuseum ingår i processen kring framtagandet av konsten.

De konstnärliga gestaltningarna på Skiftinge vård- och omsorgsboende är resultatet av tre olika konstuppdrag:

  • Boendeenheter samt lobby
  • Personaldel
  • Utemiljö
Hörnet av ett rum med matbord och stolar. Den bortre väggen är gul. Väggen till höger är vit och har stora fönster. Bredvid fönstren hänger en stor, gul tuftad matta föreställande en solros. Mattan är skapad av konstnären Jonathan Josefsson.

Handtuftad matta av Jonathan Josefsson. Färgkod: gul

Trädgården
av Jonathan Josefsson

Trädgården består av nio handtuftade mattor i olika storlekar och i olika färger, samtliga anpassade till boendets olika färgkoder. Alla mattor är gjorda för att hängas på vägg.

Jonathan Josefsson fick uppdraget med motiveringen:

"Ingen av Trädgårdens nio tuftade mattor kommer gå betraktaren förbi. Med mycket färg, men i en homogen färgskala, enkla motiv från naturen och ett taktilt material skapar konstverken goda förutsättningar för meningsfulla och pedagogiska samtal.”

På en grönmålad vägg bakom ett runt bord och stolar, hänger en stor tuftad matta med gröna ekblad i olika nyanser och bruna ekollon. Mattan är skapad av konstnären Jonathan Josefsson.

Handtuftad matta av Jonathan Josefsson. Färgkod: grön

Återsken, dag-bild, av Elin Magnusson.

Återsken
av Elin Magnusson

Återsken betstår av utsågade fåglar i trä som sitter monterade direkt på väggen. Totalt sex olika fågelarter som är uppdelade i en dag-del och en natt-del. De olika arterna är: tonseglare, fiskgjuse, steglits, blåmes, häger och gräsand.

Elin Magnusson fick uppdraget med motiveringen:

"Med inspiration hämtad från naturen, både i innehåll och material, önskar konstverket Återsken kunna erbjuda personalen på boendet en rogivande plats, där de kan tanka energi och stressa av.”

Återsken, natt-bild, av Elin Magnusson.

Vännen, av Ania Pauser.

Källan, av Ania Pauser.

Vännen och Källan
av Ania Pauser

Vännen och Källan är två bronsskulpturer föreställande två imaginära varelser. Den ena sitter på ett stenpodium med en urgröpning formad som en liten källa, där ett antal näckrosor flyter på ytan. I handen håller skulpturen ännu en näckros. Den vita näckrosen är Södermanlands landskapsblomma, en mytomspunnen blomma med medicinska egenskaper. Den andra skulpturen sitter på en bänk på utemiljöns trädäck. Skulpturens hand är utsträckt, som i en hälsning och strävan till kontakt.

Källan, av Ania Pauser.

Ania Pauser fick uppdraget med motiveringen:

”I Vännen och Källan bjuds betraktaren in till ett universum befolkat av vänliga och imaginära figurer, där mötet mellan betraktaren och konsten står i fokus. Vid en första anblick är varelserna helt olika oss människor, men på närmare håll upptäcks de mänskliga dragen i händer, fötter och ögon.

Skulpturerna överraskar och väcker barnet inom oss till liv, härur kan många samtal komma till stånd.”

Vännen, av Ania Pauser.