Muralmålning på Bollhuset

Bollhuset i Årby har fått en konstnärlig gestaltning av Johanna Dahlberg. Verket uppfördes våren 2022.

Ett blickfång i starka färger

"De starka och livfulla färgerna kontrasterar mot övrig bebyggelse i industriområdet. Dels för att väcka nyfikenhet, dels för att visa att det är en plats att räkna med." Berättar Johanna Dahlberg om målningen som fått titeln Bollhuset.

En stor plåtbyggnad med fasadmålning av konstnären Johanna Dahlberg.

Målningen "Bollhuset" av Johanna Dahlberg

Om konstnären

Johanna Dahlberg, född 1977 i Japan, är arkitekt och konstnär bosatt i Göteborg. Väggmålningar har kommit att bli en länk mellan hennes yrkesroll som arkitekt och hennes bildkonst. Som konstnär arbetar hon under sitt alias N.o.o.d.l.s.

Om konstuppdraget

Eskilstuna konstmuseum har pekat ut Bollhusets fasad som en lämplig plats för offentlig konst. Syftet med uppdraget är att genom konst bidra till en positiv utveckling av det offentliga rummet i Årby. Byggnaden ägs av Kfast som har upplåtit fasaden till konst.

Tre konstnärer bjöds in att rita på förslag och arbetsgruppen valde att gå vidare med Johanna Dahlberg. Några av kriterierna för den konstnärliga gestaltningen är att den ska:

  • vara ett blickfång från E20 samt från de vägar som leder in till Bollhuset.
  • vara relevant både på långt avstånd och nära.
  • Innehålla en färgpalett som på valfritt sätt förhåller sig till kringliggande bebyggelse och omgivningar.
  • bidra till en positiv utveckling av Årbys offentliga rum.
  • ta inspiration av människans förmåga att vara nyfiken (GLÄDJE) och röra sig (ENERGI) mot nya mål (UTVECKLING), men också den bergodalbana (BALANS) och utmaning en sådan resa kan innebära (LÄRDOM).

Delaktighet

Eskilstuna konstmuseum strävar efter att göra människor delaktiga i arbetet med stadens offentliga konst. Arbetsmetoderna för det kan se olika ut. I det här uppdraget har ungdomsrepresentanter bjudits in och deltagit i bedömningsarbetet av de inkomna skisserna.

Foto: Johanna Dahlberg

Foto: Johanna Dahlberg

Foto: Johanna Dahlberg