Tunahallen

Fasadmålningen Movement på Tunahallen är gjord av konstnärerna Hanna Hellmér och Rodrigo Lombardo. Målningen täcker tre av hallens stora väggar och är inspirerad av den grekiska mytologins gudar.

Konstuppdraget blev färdigt sommaren 2023.

Hanna Hellmér och Rodrigo Lombardos förslag valdes med motiveringen:

”Konstverket speglar på ett lekfullt sätt de aktiviteter som bedrivs i verksamheten. Med det färg­sprakande och detaljrika motivet lockas både besökare och förbi­passerande in i en fantasifull värld. Genom sitt uttryck bidrar konst­verket till att inkludera en bredd av människor oavsett kön, ålder, tro eller härkomst.”

Under 2021–2022 utökades Sméhallen med ytterligare en träningshall. I samband med byggnationen avsatte Eskilstuna kommun­fastighet AB (Kfast) och kultur- och fritids­förvaltningen investerings­medel till konstnärlig gestaltning.

Tunahallen, som även kallas Fotbollshallen, ligger som första byggnad på idrotts­anläggningen och dess fasad har valts ut som lämplig plats för den nya konstnärliga gestaltningen. Även Ekängens friidrottsarena och Ekängens IP ligger nära. Idrotter som utövas på området är konståkning, ishockey, bandy, friidrott, fotboll, flaggfotboll och rugby.

Tre konstnärer utsågs att ta fram skissförslag. I samrådsgruppen som tittat på förslagen har även förenings­livet samt ungdomar varit delaktiga.

Kriterier för det här konstnärliga uppdraget:

  • Utgöra ett blickfång och bidra till en lustfylld och positiv entré till området.
  • Ta inspiration av de idrotter, aktiviteter och verksamheter som utövas på området.
  • Ha ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv.

Förslaget gjort av konstnärsduon Hanna Hellmér och Rodrigo Lombardo ansågs som det skissförslag som bäst överensstämde med uppdragets kriterier.

Bild: Del av fasadmålningen på Tunahallen av Hanna Hellmér och Rodrigo Lombardo.