Skogsängsskolan

Konstnärerna Lena Ignestam & Carina Zunino har skapat konst till Skogsängsskolan. Med verken MIN CIRKUS låter de cirkusvärldens lekfulla universum ta plats i skolans värld.

Genomförandeperiod: 2021–2023

I samband med ombyggnaden av Skogsängsskolan tillämpade Eskilstuna kommunfastighet AB enprocentregeln vid byggnation av offentliga lokaler.

Tre konstnärer/konstnärsgrupper bjöds in att rita på förslag och arbetsgruppen valde att gå vidare med Lena Ignestam & Carina Zuninos skissförslag med motiveringen:

”I skissförslaget MIN CIRKUS flyttar en liten bit av cirkusvärldens lekfulla universum in i skolans värld. På en cirkus ligger lika mycket fokus på individuellt prestation och utveckling, som på gemenskap, sammanhållning, stöd och uppbackning – precis som i skolan. Förslagets två delar hålls samman av en gemensam materialitet och sina lekfulla, men samtidigt strama, kompositioner i natursten och gyllene metall. De förhåller sig tydligt till varandra, liksom två syskon i en cirkusfamilj.”

Gestaltningen består av två delar

Den ena delen av verket, Kostymen, är placerad inomhus i entréns atrium. Den är synlig både inifrån och utifrån, både för elever, personal och förbipasserande.

Den andra delen av konstverket, Manegen, är placerad på skolgården och inkluderar belysning. På skolgården finns en löparbana i olika färger som anspelar på de olympiska spelen. Ljuskonstverket är placerat i anslutning till löparbanan och bidrar till helhetsupplevelsen av den.

Den konstnärliga gestaltningen utgick ifrån följande:

  • Skolans ledord: Vi vill, vi vågar, vi vet – vi är modiga, vi utmanar och vi välkomnar olikheter!
  • Löparbanan och färgerna för de olympiska spelen
  • Skolan som offentlig byggnad och dess placering i gaturummet

Arbetsgrupp

Malin Nygren, byggprojektledare Eskilstuna Kommunfastighet AB
Josefine Bolander, intendent Eskilstuna konstmuseum, Kultur- och fritidsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Marika Lundqvist, fastighetsplanerare Barn- och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Conny Oskarsson, intendent Skogsängsskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Malin Willix, rektor Skogsängsskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Morgan Ståle, projektledare, WSP