Miljö och hållbarhet

Kunskapsfesten Eskilstuna är ett miljöanpassat evenemang.

Miljöåtgärder

Kunskapsfesten är ett miljöanpassat evenemang i enlighet med Greentopia. Arbetsgrupper, programansvariga, medverkande och samarbetspartners på Kunskapsfesten ska följa festivalens miljöpolicy.

Klicka här för att se miljöpolicyn för Kunskapsfesten 2023 som pdf. , 175 kB.

Miljöpolicy

 • Vid inköp väljs i första hand miljömärkta, miljövänliga, återvunna eller återvinningsbara produkter.
 • Ekologiska, miljö- och Fairtrademärkta livsmedelsprodukter och förbrukningsvaror ska premieras. Närproducerad, ekologisk, eller vegetarisk mat och dryck ska finnas på menyn.
 • Avfall ska minimeras och icke återvinningsbara produkter ska i möjligaste mån undvikas.
 • Sopor och avfall ska källsorteras. Sorteringsmöjligheter och anvisningar ska finnas och vara tydliga.
 • Vi ska aktivt verka för att besökaren tar sig till och från festivalen med miljövänliga transportmedel som till exempel cykel, buss eller tåg.
 • Besökare på Kunskapsfesten ska erbjudas kranvatten kostnadsfritt.
 • Besökare på Kunskapsfesten ska inspireras till kunskap och en hållbar livsstil.
 • Vi ska erbjuda attraktiva programpunkter för barn och ungdomar som inspirerar dem till kunskap och ett aktivt miljöansvar.
 • Transporter till och från olika festivalområden, exempelvis material till Experimentverkstaden, samordnas av kommunens omlastningscentral.
 • Antalet trycksaker ska minimeras. När trycksaker är nödvändiga ska 100 % vara miljömärkta med Svanen eller likvärdig miljöprestanda.
 • Dekormaterial och vepor ska om möjligt återanvändas eller avses att återanvändas.
 • Eventuella profilkläder som köps in till festivalen ska vara miljöanpassade.
 • Samtliga programpunkter ska arrangeras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Eskilstuna kommun värnar om miljön och eftersträvar en hållbar utveckling så att även våra barn och barnbarn får leva i ett välfärds­samhälle. I Eskilstuna kommun arbetar vi tillsammans för en klimatpositiv kommun år 2045. Vi uppnår ekologisk hållbarhet genom att använda resurser effektivt och välja förnybara, återvunna eller återbrukade produkter i första hand.

Som eko- och klimatkommun är Eskilstuna ledande i arbetet med en grön omställning. Eskilstuna kommun och dess bolag har flera gånger fått utmärkelser för sitt miljöarbete. Eskilstuna kommun är diplomerad som en Fairtrade city och arbetar aktivt för etisk konsumtion. Vid upphandling har Eskilstuna kommun en policy som styr mot etiska och miljöanpassade inköp.