Eskilstunas nya vetenskapsfestival ska göra fler nyfikna av högre studier

Den 9–11 september 2021 går Eskilstunas nya vetenskapsfestival Kunskapsfesten av stapeln. Festivalen arrangeras av Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola tillsammans med Sparbanken Rekarne som huvudpartner. Festivalen syftar till att sänka trösklar till högre utbildning och samtidigt skapa en högre tilltro till forskning och framtid.

- Det är glädjande att vi nu kan lansera Eskilstunas vetenskapsfestival Kunskapsfesten. Med anledning av pandemin har vi skjutit på den vid några tillfällen men kör nu ett semidigitalt event anpassat efter restriktioner. Vi vill att festivalen ska bli den plattform där vi tillsammans med näringslivet och akademin kan inspirera fler barn och unga, oavsett bakgrund, att läsa vidare efter gymnasiet och öka intresset för utbildning, säger Eva Norberg, kommunikationsdirektör Eskilstuna kommun.


Kunskapsfesten satsar på att bli en återkommande mötesplats för svindlande tankegångar, nya perspektiv och upptäckarglädje, en festival för små och stora, för skolor, studenter, forskare, företag och offentlighet. En plats där tankar, idéer, workshops och föredrag samlas och där framför allt barn och unga får möta vetenskap på ett nytt och spännande sätt.


- Jag tror att kunskap är den avgörande nyckeln i att forma en hållbar framtid. Vi på Mälardalens högskola vill vara med och sätta Eskilstuna på kartan som en stad där kunskap skapas och delas. Vi är otroligt glada för Kunskapsfesten – och det fina samarbetet mellan kommunen, näringslivet, civilsamhället och akademin som finns här, säger Paul Pettersson, rektor Mälardalens högskola.

Sparbanken Rekarne är huvudpartner till festivalen och bistår både med medel för att kunna genomföra eventet samt programpunkter under festivaldagarna.

- Kunskap, innovation och vetenskap är viktigt för att vårt lokala samhälle ska växa och vara hållbart. Därför är det självklart för oss att banken ska vara en del av Kunskapsfesten. Vi ser denna vetenskapsfestival som en spännande plattform, där vi tillsammans tar sikte mot framtidens Eskilstuna, säger Annika Helg, VD på Sparbanken Rekarne.


Utöver Sparbanken Rekarne så finns det även fler samarbetspartners och aktörer som bidrar i programmet. Just nu finns ca 40 programpunkter med en blandning av föreläsningar, underhållning och prova-på-aktiviteter. Många programpunkter planeras att genomföras digitalt medan andra planeras för, om möjligt, att genomföras fysiskt i lokaler eller i den offentliga miljön runt Mälardalens högskola.


- Jag är glad att vi tillsammans kan göra det här för Eskilstuna. Det stärker samarbetet mellan högskolan, näringslivet och kommunen och samtidigt växlar vi upp perspektivet med att vara det kunskapssamhälle vi behöver vara. Synen på fakta, kunskap, forskning och vetenskap är centralt för vår utveckling. Inget kunde vara mer rätt än denna festival, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.


- Vetenskap och akademisk utbildning kan framstå som svårtillgängligt och komplext, men genom festivalen vill vi vara med och bidra till att visa att det också är spännande, engagerande och väldigt roligt, avslutar Paul Pettersson, rektor Mälardalens Högskola.Om Kunskapsfesten och ett axplock av programmet

Festivalen har tagit inspiration från Vetenskapsfestivalen i Göteborg där man i över 20 år tillsammans med akademin, det offentliga och näringslivet flyttat ut forskning och vetenskap till staden gator. Kunskapsfesten kommer arrangeras som ett semidigitalt evenemang och anpassas utifrån nationella och lokala råd och rekommendationen. En stor del av programmet planeras som digitala livesändningar medan andra förbereds för att kunna möjliggöra en mindre eller anvisad publik. Här presenteras ett axplock av programpunkterna.

Experimentverkstaden
Under torsdag-lördag öppnar Munktellmuseet upp för ett riktigt upptäckarmecka och riktar sig till grundskolor i Eskilstuna. Här får barn och unga se, känna, höra, göra, konstruera, lära och uppleva det fina med vetenskap på ett roligt sätt. Experimentverkstaden är uppbyggd av stationer där man får prova på spännande, häftiga och lärorika aktiviteter från olika organisationer och aktörer.

Föreläsningar från framstående forskare
Mälardalens högskolas forskare bidrar vid flera av programpunkterna. Utöver det genomförs även föreläsningar av:

Cecilia Hertz är industridesigner med rymden som unik nisch. På torsdagen kan allmänheten ta del av hennes föreläsning om hur design, teknologi och material från rymdindustrin kan utnyttjas inom den vanliga industrin.

Emma Frans är författare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet. Emma Frans kommer föreläsa digitalt under lördagen om åsiktsbubblor, fake news och att skilja vetenskap från trams.

Forskar Grand Prix
Forskar Grand Prix är Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. MDH-forskare kommer tävla om att presentera sin forskning på ett så enkelt, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt – på fyra minuter! En jury, tillsammans med gymnasieelever i publiken, utser vinnaren.


Vikten av forskning – reflekterande samtal i lugn miljö
Vikten av forskning med Jonas Stier, sociolog och professor i socialt arbete tillsammans med Cissi Askwall generalsekreterare på Vetenskap och allmänhet.

I detta reflekterande samtal vrider och vänder vi på ämnet som på ett eller annat sätt är högaktuellt när vi pratar om demokrati, faktaresistens, konspirationsteorier, totalitära ledare och en ibland bristande tro på vetenskap och fakta. Vem ska en tror på egentligen och varför?


Medborgarforskning – vad är det och hur går det till?
I forskningsprojektet Bostadsförsöket kan alla vara med och kartlägga fysiska miljöhinder och tillgänglighetsproblem i svenska bostäder. Med hjälp av en tumstock eller måttband och appen Bostadsförsöket kan deltagarna få chansen att själva bidra till forskningen genom att göra mätningar hemma.


Pengarna och livet. Livsviktig kunskap?Sparbanken Rekarne delar med sig av några utvalda erfarenheter och frågeställningar på ekonomi i verkligheten. Professorer och forskare från Mälardalens högskola ger vetenskapens syn och reflektioner på bankens erfarenheter.

Kunskapsbaren – underhållning och forskning
Kunskapsfestens egen kunskapsbar är på Eskilstuna Ölkultur. Här kommer allmänhet kunna ta del av en kombination av underhållning, stand-up och viktiga samtal om forskning.


Förprogram 17 juni

Covid-19: Så identifierar du desinformation och konspirationsteorier

Redan den 17 juni kl 11 kan alla få en försmak av Kunskapsfesten. Då hålls seminariet i det högaktuella ämnet konspirationsteorier: Covid-19: Så identifierar du desinformation och konspirationsteorier i samarbete med Vetenskapsrådet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Mälardalens högskola. Läs mer om det här.


Programmet kommer släppas och fyllas på under sommaren.