Programpunkter för klasser eller barngrupper

Experimentverkstad för de yngre barnen och föreläsningar på universitetet. Under torsdag 26 september och fredag 27 september finns program­punkter för barn och unga från förskole­åldern till gymnasiet.

Pedagog bokar för sin klass eller barngrupp, till de programpunkter som passar.