Värjor, sablar och huggare

Utställningen Värjor, sablar och huggare – klingsmide i Eskilstuna kretsar kring några kända tillverkare och visar handsmidda klingor och kompletta blankvapen, från sent 1700-tal till tidigt 1900-tal.

PASSA PÅ! Utställningen plockas ned 30 juni.

På beställning av krigsmakten

I utställningen visas omkring 40 stycken Eskilstunatillverkade blankvapen. De utställda vapnen har nästan uteslutande tillverkats på beställning av krigsmakten, via krigskollegiet. Några fäktvapen, en dräktvärja och en polissabel finns också med.

Hårt liv som smed

Att smida klingor var en svår konst och skickliga klingsmeder var eftertraktade. Trots den relativt höga statusen levde även dessa och deras familjer ett hårt liv i Fristaden. Kollegiet gjorde omfattande kvalitetskontroller av de färdiga vapnen. En mycket stor andel klarade inte testerna och kasserades direkt. Det berodde delvis på för dåligt material att smida av, och bidrog förstås till att det var svårt att bli rik på klingsmide. 

Olika tillverkare

Utställningen är uppdelad efter tillverkare:

  • Släkten Dinger- klingsmeder från Solingen
  • Christian Johansen- etsare och förgyllare
  • Christoffer och Jeanette Zetterberg - ägare till ett stort smides- och handelsbolag
  • Johan Svengren- mannen som tog över ovan nämnda Zetterbergs företag
  • Jernbolaget - företaget som startades av Svengren 1868
  • GE Svalling och Erik Svalling- far och son som båda var smidesfabrikörer med stor tillverkning av även andra metallföremål.

Allt får inte plats

Alla berättelser kan inte få plats i en utställning, och i den här utställningen ligger fokus på vapnen och dess tillverkare. För att kunna berätta mer om de personer som levde av, eller i anslutning till, detta hantverk har Eskilstuna stadsmuseum gjort en översiktlig dokumentation av klingsmidet från 1773 till 1940. Dokumentationen finns att köpa på museet, att låna på Stadsbiblioteket och som blädderexemplar i själva utställningen.