Stadsmuseikajen

På Stadsmuseikajen, längs ån bakom museet, finns utställningsskyltar som berättar om platsens historia. Välkommen att ta en promenad längs Åstråket, titta på spännande foton från museets samlingar och lär dig mer om vad som funnits på platsen förut.

FAST UTSTÄLLNING

Utställningen står kvar på obestämd tid.

Kom när det passar dig

Skyltarna sitter på/bredvid museets fasad och är tillgängliga dygnet runt. De är upplysta så att du kan läsa dem oavsett när på dygnet du går förbi museet. Texterna finns på svenska och engelska.

Försäkringsbedrägeri och tvätterskor

De fyra skyltarna berättar bland annat om de anställda vid Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori år 1894, ett försäkringsbedrägeri år 1899 och stadens tvätterskor i slutet på 1800-talet.