Årby bakom rubrikerna

Årby är ett område som det senaste året ofta har beskrivits av andra, men vad säger de som bor och arbetar där?

Utställningen står kvar till och med 30 mars 2025.

Vardagslivet fortsätter

Stadsdelen Årby i Eskilstuna har det senaste året varit drabbad av återkommande skjutvåld. Rädsla och sorg har tagit stor plats och det mesta som har sagts och skrivits om Årby har varit negativt. Samtidigt fortsätter vardagslivet, många trivs i grunden ”om bara allt blev som vanligt igen” och framför allt barnen uttrycker glädje och stolthet över platsen där de bor.

Mer nyanserad bild

I utställningen Årby bakom rubrikerna har barn, unga och vuxna delat med sig av sina tankar om att bo eller arbeta i Årby år 2023. De har bidragit med berättelser, bilder och filmer som ger en mer nyanserad bild av området.

Framtida forskning

Utställningen är en del av en samtidsdokumentation som stadsmuseet har genomfört under våren, i samarbete med lokala aktörer. Dokumentationen har genererat ett mångsidigt material i form av inspelade intervjuer, filmer, foton, målningar, texter och elevreportage. Allt detta sparas i museets arkiv som grund till framtida forskning.

”Bakom alla skjutningar och dåd så finns ett människoliv som inte förtjänar allt det som händer”. / Flicka 12 år.