Ångmaskinhallen

Här finns ångmaskiner som arbetat vid olika fabriker i Eskilstuna. Ångmaskinerna var en viktig del av fabriksstaden Eskilstunas utveckling.

FAST UTSTÄLLNING
Utställningen står kvar på obestämd tid.

Körbara maskiner

Ångmaskinen var viktig för utvecklingen av industri och tillverkning under 1800-talet och början av 1900-talet, inte minst i fabriksstaden Eskilstuna. I Ångmaskinhallen på Eskilstuna stadsmuseum finns ångmaskiner som arbetat vid olika fabriker i Eskilstuna. Några av dem är till och med tillverkade i Eskilstuna, av Munktells Mekaniska verkstad. Flera av maskinerna är körbara än idag.

När körs ångmaskinerna?

Just nu finns inget datum för nästa ångmaskinskörning.

Ånglok och ångbrandspruta

Förutom de körbara ångmaskinerna finns ett ånglok som du kan kliva in i, en lokomobil, en ångbrandspruta, en myntpress, en velicoped och några äldre cyklar.

Mer information om maskinerna

I utställningen finns en folder i vilken kan du läsa mer om maskinerna som finns i Ångmaskinhallen på Eskilstuna stadsmuseum.

Bli Ångvolontär

Välkommen att hjälpa till med driften i Ångmaskinhallen. Här hittar du föreningen Ångvolontärernas egen hemisda.