Vapentekniska samlingen

Vapentillverkningen har gamla anor i Eskilstuna, och i huset som idag är Eskilstuna stadsmuseum har det en gång legat en vapenfabrik.

Den vapentekniska samlingen finns av utrymmes- och säkerhetsskäl inte i sin helhet på museet, men vi har två utställningar som berättar om vapentillverkningens historia i Eskilstuna. Det vapentekniska museet i Eskilstuna stängde 2006.

Tidig vapentillverkning

Vapentillverkningen har mycket gamla anor i Eskilstuna. Redan på 1560-talet rekryterade Gustav Vasa vapensmeder till Hyndevad. Hertig Karl, sedermera kung Karl IX, anlade hantverksstaden Tunafors 1604 där det bland annat tillverkades vapen. Vapentillverkningen upphörde i början av 1620-talet då Louis de Geer fick monopol på vapentillverkning. Han anlade ett stort faktori i Norrköping som lades ned vid 1600-talet mitt.

Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori

Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori etablerades i Eskilstuna 1812. Samtidigt lades faktorierna i Söderhamn och Norrtälje ned på grund av det utsatta läget på östersjökusten där ryssarna härjade i omgångar.

Vid sidan av Husqvarna blev Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori landets enda faktori med tillverkning av finkalibriga vapen. Fram till 1969 tillverkades kända vapentyper på Faktoriholmarna, bland annat Mausergeväret, Remingtongeväret och granatgeväret Carl Gustaf.

Det var vid gevärsfaktoriet som C E Johansson utvecklade sin kända kombinationsmåttsats. Den kom att användas för precisionsmätning i industrier över hela världen.

Vapentekniska samlingens innehåll

Eskilstuna stadsmuseums vapentekniska samlingar innehåller ett tusental olika typer av vapen från olika tider, bland annat:

  • Blanka vapen - bajonetter, sablar, värjor, pallascher
  • Bågvapen - armborst
  • Stångvapen - pikar, hillebarder, bardisaner
  • Eldvapen - eldhandvapen, kanoner, kulsprutor

Dokumentation

Gevärsfaktoriets produktion och verksamhet dokumenteras i ett projekt som bland annat omfattar intervjuer med anställda, registrering av vapen och genomgång av arkivhandlingar. En del av detta presenteras i boken "Eskilstuna en vapensmedja". Boken gavs ut av Gevärsfaktoriets industrihistoriska förening hösten 2008 och finns att låna på Eskilstuna stadsbibliotek.

Utställningen LADDAT

2 november 2013 invigdes utställningen LADDAT -om vapen tillverkade i Eskilstuna.Utställningen berättar om Remington 1867, Kpist M/45, Granatgevär Carl Gustaf M/48 och Ak5D, från tillverkning till användning. Med ledorden kontrast, mångfacetterat och tänka/känna, bjuder utställningen in till reflektion kring frågor om krig och fred, vapenexport, vinstintressen, försvar och säkerhetspolitik.

Blankvapen tillverkade i Eskilstuna

Vill du veta mer om blanka vapen tillverkade i Eskilstuna pågår just nu utställningen Värjor, sablar och huggare.

Alla berättelser kan inte få plats i en utställning, och i Värjor, sablar och huggare ligger fokus på vapnen och dess tillverkare.

För att kunna berätta mer om de personer som levde av eller i anslutning till detta hantverk har Eskilstuna stadsmuseum gjort en översiktlig dokumentation av klingsmidet från 1773 till 1940.

Dokumentationen finns att köpa på museet, att låna på Eskilstuna stadsbibliotek och som blädderexemplar i själva utställningen.