Skänka föremål och fotografier till Eskilstuna stadsmuseum

Om du vill skänka föremål eller fotografier till Eskilstuna stadsmuseum ber vi dig kontakta samlingsavdelningen. Du kan inte lämna in föremål eller fotografier till museets reception utan överenskomelse.

I och med flytten till vårt nya magasin har vi begränsade möjligheter att ta emot förfrågningar och besök. Svarstiden för dig som vill ställa en fråga kan också bli längre. Tack för din förståelse.

Kontakta oss i förväg

Om du vill skänka föremål eller fotografier till Eskilstuna stadsmuseum ber vi dig kontakta samlingsavdelningen. Receptionen tar inte emot föremål eller fotografier utan godkännande från samlingsavdelningen. En samlingsgrupp avgör utifrån antagen policy om vi ska ta emot din gåva eller inte.

Skänka föremål

För att ett föremål ska vara aktuellt ska det vara tillverkat i Eskilstuna eller vara använt av en Eskilstunabo. Tar vi emot föremålet kan det antingen tas in i samlingarna eller användas som rekvisita i utställningar.

I dagsläget har vi ingen aktiv insamling och vi köper inte in föremål. Däremot tar vi gärna emot gåvor om de uppfyller våra krav.

Vänligen notera att stadsmuseet inte värderar några föremål.

Skänka fotografier

För att vi ska ta in ett fotografi i samlingarna behöver det ha en tydlig anknytning till Eskilstuna. Vi undviker att ta in dubbletter på fotografier som vi redan har. Vi tar emot original eller digitalt födda fotografier. I dagsläget prioriterar vi fotografier tagna av kvinnliga fotografer under 1900-talet.

Varför tar ni inte emot min gåva?

Det kan kännas tråkigt att få ett nej när man erbjuder museet en fin gåva i form av ett föremål eller ett fotografi. För att våra samlingar ska bli så breda som möjligt och representera stadens historia på ett så bra sätt som möjligt behöver vi göra ett urval av vilka gåvor vi accepterar. Vi har inte kapacitet eller plats att ta in flera snarlika föremål. Vi är alltid tacksamma för alla erbjudanden även om vi ibland måste tacka nej.

Kontakta oss

samlingar.stadsmuseet@eskilstuna.se eller via receptionen på telefon 016-710 23 75.