Eskilstuna stadsmuseums föremålssamling

Eskilstuna stadsmuseum har omkring 70 000 föremål i samlingarna. Allt från tryckpressar och skördetröskor till hattar, knivar och leksaker.

Bergränsad service på grund av flytt

Just nu genomförs en stor flytt av våra samlingar. I och med flytten har vi begränsade möjligheter att ta emot förfrågningar och besök. Svarstiden för dig som vill ställa en fråga kan också bli längre.

Tack för din förståelse.

Sök själv i samlingarna på webben

Genom "Sök i samlingar" kan du själv upptäcka Eskilstunas historia. Du kan bland annat söka bland bilder, ta del av Eskilstuna stadsmuseums föremålssamling, titta på några av våra kartor och läsa i äldre kommunala protokoll som förvaras hos stadsarkivet.

Samla in, vårda, bevara och visa

Vi arbetar bland annat med att vårda och registrera föremålen samt att digitalisera samlingarna för att öka tillgängligheten för allmänheten. På så sätt kan du söka efter föremål hemifrån i vår databas. Vi svarar också på frågor kring olika typer av föremål samt samlar in nya föremål och kunskaper kring Eskilstunas historia och samtid. Dessutom medverkar vi i museets utställningsproduktioner.

Vad finns i samlingarna?

I samlingarna finns vitt skilda ting - stort som smått. Gemensamt för föremålen som sparas i våra samlingar är att de är tillverkade i Eskilstuna eller använda av en Eskilstunabo. Här finns verktyg, taxtilier, cyklar, möbler och mycket, mycket mer.

Varför finns samlingarna?

Alla föremål bär på historia. Föremål behöver inte vara speciellt vackra eller gamla för att vara intressanta. Det är snarare vad de har att berätta som är viktigt. Genom att studera hur de är tillverkade eller har använts kan vi lära oss mycket om hur människor har levt genom historien. Föremålen kan också inspirera framtida designers.

Sparas bara dyrbara föremål?

Ett föremål behöver inte ha stora ekonomiska värden för att vara värdefullt. På ett museum är det kulturhistoriska värdet av större betydelse. Ett föremål kan bära berättelser. Det kan till exempel berätta om vad det har använts till och i bästa fall finns det en berättelse om vem som har använt det.

Vi svarar på frågor

Vid frågor om samlingarna, bokning av besök eller rådfrågning om föremål är du välkommen att kontakta samlingsavdelningen. Vänligen notera att vi ej värderar föremål.

Skänka föremål till museet

Här kan du som vill skänka föremål eller fotografier läsa mer.

Kontaktuppgifter till samlingsavdelningen

Kontakta oss via e-post på samlingar.stadsmuseet@eskilstuna.se eller via receptionen på telefon 016-710 23 75.