Organisation, uppdrag och verksamhetsidé

Eskilstuna stadsmuseum arbetar med Eskilstunas historia och samtidshistoria. Vi har verksamhet på flera platser och arbetar bland annat med kulturmiljö- och byggnadsvård, forskning, dokumentationer och pedagogisk verksamhet.

Organisation

Eskilstuna stadsmuseum är en del av Eskilstuna kommuns verksamheter inom Kultur- och fritidsförvaltningen, område Kultur.

I Eskilstuna stadsmuseums verksamhet ingår följande besöksmål:

Inte bara utställningar

På stadsmuseet visas Eskilstunas historia i flera olika utställningar. Vi erbjuder även föreläsningar, familjeaktiviteter, visningar, olika typer av evenemang och mycket mer. Eskilstuna stadsmuseum arbetar också med kulturmiljö- och byggnadsvård, forskning, dokumentationer och pedagogisk verksamhet. I museets samlingar finns omkring 70 000 föremål och 350 000 fotografier som speglar Eskilstunas historia.

Verksamhetsidé

Eskilstuna stadsmuseum arbetar med Eskilstunas historia och samtidshistoria. Vi samlar, bevarar och tillgängliggör både det materiella och immateriella kulturarvet.

Vi strävar efter:

- att spegla de personer som har bott och verkat här.

- att göra deras historia angelägen och tillgänglig för så många som möjligt.

- att fylla luckorna efter de/det som ännu inte finns med i historieskrivningen.

Våra verksamheter vilar på museilagen och genomsyras av en strävan efter jämställdhet och mångfald.

Vi gör Eskilstunas historia - tillsammans.