Byggnadens historia

I huset som idag är stadsmuseet låg förut Carl Gustafs stads gevärsfaktori och byggnaden kallas därför Faktoriet. Museet öppnade 1979, då under namnet Faktorimuseet.

Ett nytt hus byggs

År 1812 köpte staten Carl Gustafs stads bruk för att flytta vapentillverkning från Söderhamn till Eskilstuna. När tillverkningen startade i Eskilstuna 1813 fick de hålla till godo med de byggnader som redan fanns på platsen men 1840 kunde de flytta in det nya Stora verkstadshuset. Det motsvarar största delen av byggnaden där stadsmuseets entré är idag.

Huset växer

I slutet av 1860-talet förlängdes huset i båda ändar med ungefär 8 meter samtidigt som de båda flyglarna byggdes till omkring hälften av dagens längd. Allt för att få plats med tillverkningen av nya skjutvapen till den svenska armén. År 1915-16 förlängdes flyglarna med 20 meter till den längd de har idag.

Gevärsfaktoriet flyttar

Tillverkningen i Faktoriet fortsatte fram till 1969 då verksamheten flyttade till Svista i utkanten av Eskilstuna. Tillverkningen i Eskilstuna lades ned 2012.