Boka skolprogram

Välkommen att delta i Stadsmuseets skolprogram! Vi erbjuder olika program för elever från förskolan till gymnasiet som kan kopplas till läro- och kursplaner.

Inga skolbesök

På grund av Covid-19 tar vi inte emot skolbesök just nu. Vi tror, och hoppas, att du och din klass kan besöka oss i höst!

Vår pedagog tar emot er och guidar er genom hela besöket. Skolprogrammen sker på tider då museet är stängt för andra så att ni kan ta plats och slippa trängsel.

Förskolor, grundskolor och gymnasium i Eskilstuna betalar inget för ordinarie skolprogram.

Skolor utanför kommunens geografiska gränser betalar 600 kr för ordinarie skolprogram.

Skolprogram utanför ordinarie utbud (t.ex. skapande skola) kostar 600 kr/timme och pedagog.

Bokade skolgrupper som uteblir eller avbokar visning samma dag debiteras 600 kr. Vid mer än 15 minuters försening uteblir visningen och avgift för utebliven visning tas ut.

Akustiken är ganska dålig på stadsmuseet vilket gör att det är viktigt att eleverna talar i normal samtalston. Vi ber er att visa hänsyn genom att inte springa och skrika, men ni behöver inte vara tysta. Tänk på att ni är en del av andras upplevelse.

I museets utställningar ställs bland annat föremål från samlingarna ut. Dessa föremål bör inte vidröras eftersom det fett och salt som finns naturligt i vår hud kan skada föremålen. Museet vill att de föremål som ställs ut även ska kunna visas för framtida generationer.

Det finns dock utställningar där det är fritt fram att röra allt, så är du osäker, fråga personalen på museet.

Skolprogram för förskolan

I utställningen får barn och vuxna tillsammans uppleva Eskilstunas historia genom att ta aktiv del av den. Lasta båten som lagt till i Eskilstunaån, handla på Rinmanstorget, laga mat i 1500-talsköket och klättra på Eskilstunaindustrins skorstenar.

Ålder: för barn 3-6 år
Antal: max 30 barn

Tidsåtgång: 45 minuter

På Faktotum får barnen själva experimentera med produkter tillverkade i Eskilstuna. Här finns bland annat en lastare som barnen själva kan spaka, el-experiment och Hundtuna för de allra yngsta.

Ålder: för barn 3-6 år
Antal barn: max 20 barn
Tidsåtgång: 45 minuter

Vi undersöker fynd från stenålder, bronsålder och järnålder.

Ålder: Alla årskurser
Antal elever: max 20 st
Tidsåtgång: 45 minuter

Skolprogram för årskus 3

Ett rollspel i Lilla stadsmuseet där eleverna med hjälp av skriftliga uppdragskort får lära känna Eskilstunas historia. Obs! Endast för barn i årskurs 3.

Ålder: för barn i årskurs 3
Antal elever: max 30 st
Tidsåtgång: 45 minuter

Vi undersöker fynd från stenålder, bronsålder och järnålder.

Ålder: Alla årskurser
Antal elever: max 20 st
Tidsåtgång: 45 minuter

Skolprogram för gymnasiet

Vi undersöker fynd från stenålder, bronsålder och järnålder.

Ålder: Alla årskurser
Antal elever: max 20 st
Tidsåtgång: 45 minuter