Boka skolprogram

Välkommen att delta i Stadsmuseets skolprogram! Vi erbjuder olika program för elever från förskolan till gymnasiet som kan kopplas till läro- och kursplaner.

En kvinna i historisk dräkt tycks prata och visa något för en grupp på fem barn. De står vid en glasmonter och i bakgrunden syns en vepa med ett stort svartvitt slott på.

Så bokar du skolbesök

Ange önskad dag, tid, program och antal elever till skola.stadsmuseet@eskilstuna.se Vänligen läs under respektive program för att se möjliga dagar och tider.

Vi svarar så snart vi kan. Gör din bokning i god tid innan du önskar besöka oss, gärna minst en vecka i förväg.

OBS att skolprogrammet inte är bokat förrän du har fått en bekräftelse!

Vår pedagog tar emot er och guidar er genom hela besöket. Vissa skolprogram sker på tider då museet är stängt för andra så att ni kan ta plats och slippa trängsel. Andra skolprogram kan erbjudas både förmiddag och eftermiddag.

Ange önskad dag, tid, program och antal elever till skola.stadsmuseet@eskilstuna.se

OBS att skolprogrammet inte är bokat förrän du har fått en bekräftelse!

Förskolor, grundskolor och gymnasium i Eskilstuna betalar inget för ordinarie skolprogram.

Skolor utanför kommunens geografiska gränser betalar 800 kr för ordinarie skolprogram.

Skolprogram utanför ordinarie utbud (t.ex. skapande skola) kostar 800 kr/timme och pedagog.

Bokade skolgrupper som uteblir utan avbokning debiteras 800 kr. Vid mer än 15 minuters försening uteblir visningen. Om ansvarig pedagog inte meddelar förseningen tas avgift för utebliven visning ut.

Avbokningar och eventuella förseningar meddelas till skola.stadsmuseet@eskilstuna.se

Akustiken är ganska dålig på stadsmuseet vilket gör att det är viktigt att eleverna talar i normal samtalston. Vi ber er att visa hänsyn genom att inte springa och skrika, men ni behöver inte vara tysta. Tänk på att ni är en del av andras upplevelse.

I museets utställningar ställs bland annat föremål från samlingarna ut. Dessa föremål bör inte vidröras eftersom det fett och salt som finns naturligt i vår hud kan skada föremålen. Museet vill att de föremål som ställs ut även ska kunna visas för framtida generationer.

Det finns dock utställningar där det är fritt fram att röra allt, så är du osäker, fråga personalen på museet.

Skolprogram för förskolan och förskoleklass

I utställningen får barn och vuxna tillsammans uppleva Eskilstunas historia genom att ta aktiv del av den. Lasta båten som lagt till i Eskilstunaån, handla på Rinmanstorget, laga mat i 1500-talsköket och klättra på Eskilstunaindustrins skorstenar.

Ålder: för barn 3-7 år
Antal: max 30 barn
Kan bokas: mån – fre kl. 9.00, 10.00, 11.00
Tidsåtgång: 45 minuter

Är ni nyfikna på hur det ser ut på Lilla stadsmuseet? Här kan ni se en kort film.

På Faktotum får barnen själva experimentera med produkter tillverkade i Eskilstuna. Här finns bland annat en lastare som barnen själva kan spaka, el-experiment och mycket annat.

Ålder: för barn 3-7 år
Antal: max 20 barn
Kan bokas: mån – fre kl. 9.00, 10.00, 11.00
Tidsåtgång: 45 minuter

Skolprogram för åk. 1-3

Ett rollspel i Lilla stadsmuseet där eleverna med hjälp av uppdragskort får lära känna Eskilstunas historia. Eleverna reser tillbaka i tiden och får bland annat prova på att sköta ångbåten, att arbeta som kloka gumman eller att laga mat på slottet!

Årskurs: åk. 1-3
Antal: max 1 klass (ca 30 elever)
Kan bokas: mån – fre kl. 9.00, 10.00, 11.00
Tidsåtgång: 55 minuter

Hur var det att leva i Eskilstuna för hundra år sedan? Hur bodde eskilstunaborna, hur gick de flesta klädda, hur roade de sig?

Vi besöker kallbadhuset, går på bio och stämplar in på fabriken. Vi möter stiliga herrar och damer. Kanske tar vi några charlestonsteg.

I skolprogrammet varvas visning och samtal. Efter en gemensam inledning delas klassen i två grupper så att eleverna ges större utrymme att uppleva och reflektera.

Årskurs: åk. 1 – 3
Antal: max 1 klass (ca 30 elever)
Kan bokas: mån – fre kl. 9.00, 10.00, 11.00
Tidsåtgång: 55 minuter

Skolprogram för åk. 4 - 6

Hur var det att leva i Eskilstuna för hundra år sedan? Hur bodde eskilstunaborna, hur gick de flesta klädda, hur roade de sig?

Vi besöker kallbadhuset, går på bio och stämplar in på fabriken. Vi möter stiliga herrar och damer. Kanske tar vi några charlestonsteg.

I skolprogrammet varvas visning, samtal och eget arbete i grupper med uppgifter. Efter en gemensam inledning delas klassen i två grupper så att eleverna ges större utrymme att uppleva och reflektera.

Årskurs: åk 4 - 6
Antal: max 1 klass (ca 30 elever)
Kan bokas: mån – fre kl. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
Tidsåtgång: 55 minuter

Skolprogram för åk. 7 - 9

Hur var det att leva i Eskilstuna för hundra år sedan? Vad är en maninna? Och vad uppmuntrades folk i Eskilstuna att göra efter jobbet - när de inte roade sig på biografer och dansställen?

Vi pratar om hur utbildning, arbete och demokrati förändrades i industrialiseringen och införandet av allmän rösträtt.

Vi utforskar 1920-talets idéer om kroppen som en del av folkhälsa, modernitet – och rasbiologi. Eleverna får också se och diskutera olika källor som visar kroppsliga ideal, kläder och könsroller, till exempel i en musikuppgift! I skolprogrammet ingår en visning och en analys- och diskussionsuppgift i halvgrupp.

Årskurs: 7-9
Antal: max 1 klass (ca 30 elever)
Kan bokas: ons – fre kl. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
Tidsåtgång: 55 minuter

Stadsdelen Årby har de senaste åren varit drabbad av återkommande skjutvåld, och dramatiska nyhetsklipp om området har avlöst varandra i lokala och nationella medier.

Men vad säger de som bor eller arbetar i Årby om sitt område? Det kan du upptäcka i utställningen Årby bakom rubrikerna. I skolprogrammet växlar vi mellan visning, diskussioner och eget arbete i grupper.

Hur skapas historia egentligen? Vilka röster och vems historia har blivit sparade för framtiden? Vi pratar även om nyhetsvärdering och hur den kan påverka vår bild av omvärlden. Eleverna får öva praktiskt på historisk källkritik och granskar ett aktuellt samhällsfenomen utifrån olika perspektiv och med hjälp av värderingsövningar.

Årskurs: 7-9
Antal: max 1 klass (ca 30 elever)
Kan bokas: må – fre kl. 9.00, 10.00, 11.00

Tidsåtgång: 55 minuter

Skolprogram för gymnasiet

Hur var det att leva i Eskilstuna för 100 år sedan? Vad är en maninna? Och vad uppmuntrades folk i Eskilstuna att göra efter jobbet - när de inte roade sig på biografer och dansställen?

Vi pratar om hur utbildning, arbete och demokrati förändrades i industrialiseringen och införandet av allmän rösträtt. Vi utforskar 1920-talets idéer om kroppen som en del av folkhälsa, modernitet – och rasbiologi. Eleverna får också se och diskutera olika källor som visar kroppsliga ideal, kläder och könsroller, till exempel i en musikuppgift! I skolprogrammet ingår en visning och en analys- och diskussionsuppgift i halvgrupp.

Antal: max 1 klass (ca 30 elever)
Kan bokas: ons – fre kl. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
Tidsåtgång: 55 minuter

Stadsdelen Årby har de senaste åren varit drabbad av återkommande skjutvåld, och dramatiska nyhetsklipp om området har avlöst varandra i lokala och nationella medier. Men vad säger de som bor eller arbetar i Årby om sitt område? Det kan du upptäcka i utställningen Årby bakom rubrikerna.

I skolprogrammet växlar vi mellan visning, diskussioner och eget arbete i grupper. Hur skapas historia egentligen? Vilka röster och vems historia har blivit sparade för framtiden? Vi pratar även om nyhetsvärdering och hur den kan påverka vår bild av omvärlden. Eleverna får öva praktiskt på historisk källkritik och granskar ett aktuellt samhällsfenomen utifrån olika perspektiv och med hjälp av värderingsövningar.


Antal: max 1 klass (ca 30 elever)
Kan bokas: må – fre kl. 9.00, 10.00, 11.00

Tidsåtgång: 55 minuter