Skolbesök på egen hand

Välkommen att besöka Eskilstuna stadsmuseum på egen hand med din skolklass! Här hittar du all information du behöver för att göra ert besök så bra som möjligt. Kom ihåg att föranmäla ditt besök till receptionen.

Anmäl ert besök

Vi önskar att du som pedagog anmäler skolbesök till museets reception i förväg så att vi vet att ni kommer. Ibland pågår visningar i utställningarna och då har bokade grupper företräde. Vi vill också undvika trängsel på museet. Vänligen anmäl ert besök 7 dagar i förväg.

Hur många vuxna behövs?

Vi vill att det är minst en medföljande vuxen per 10 elever.

Får eleverna gå själva i museet?

Du som lärare ansvarar för eleverna under besöket och vi vill att ni utforskar utställningarna tillsammans. Ni får givetvis dela upp eleverna i mindre grupper med en vuxen i varje. Vi vill att det alltid finns en vuxen i samma rum som eleverna.

Trivselregler

Akustiken är ganska dålig på stadsmuseet vilket gör att det är viktigt att eleverna talar i normal samtalston. Vi ber er att visa hänsyn genom att inte springa och skrika, men ni behöver inte vara tysta. Tänk på att ni är en del av andras upplevelse.

I museets utställningar ställs bland annat föremål från samlingarna ut. Dessa föremål bör inte vidröras eftersom det fett och salt som finns naturligt i vår hud kan skada föremålen. Museet vill att de föremål som ställs ut även ska kunna visas för framtida generationer.

Det finns dock utställningar där det är fritt fram att röra allt, så är du osäker, fråga personalen på museet.

Matsäck

Det finns möjlighet att äta medhavd matsäck på museet. Meddela receptionen i samband med att du anmäler ditt besök så att vi kan ställa fram extra bord.

Förvaringsskåp

Väskor och ytterkläder kan låsas in i förvaringsskåp i anslutning till entrén. Nyckel lånas gratis i receptionen. Är ni många kan eleverna behöva dela skåp.

Förberedelse och uppgifter

När du går själv med din klass är det bra om klassen har uppgifter. Det gör att eleverna mer aktivt undersöker, tänker, tolkar, funderar, diskuterar och kanske kommer fram till olika slutsatser som kan tas upp tillbaka i klassrummet.

Det allra bästa är att du som lärare planerar skolbesöket genom att själv besöka utställningarna och förbereda uppgifter som eleverna kan göra under besöket.