Eskilstuna stadsmuseum nominerat till Årets museum

Vi är glada och stolta att berätta att Eskilstuna stadsmuseum är ett av tre museer i Sverige som är nominerat till Årets museum 2024 av bransch­organisationen Sveriges museer.

Motiveringen lyder:

"Med en tydlig vision om att vara relevant för fler och att historia görs tillsammans, visar Eskilstuna stadsmuseum mod i sitt inkluderings­arbete på plats i lokalsamhället, i utställningar och program och i sin samtids­dokumentation. Insiktsfullt görs utmaningar i lokalsamhället till en angelägen fråga för verksamheten. Viljan att vara en integrerande mötesplats och att nyansera bilden av samtiden genom fler röster är hoppfull och inspirerar."

Priset delas ut 23 april i Karlstad av kulturminister Parisa Liljestrand.

Historien är allas och alla är delaktiga när historia skapas

Den här nomineringen stärker oss i att museer spelar en viktig roll i samhället och att historien tillhör alla, säger Åsa Egeld, chef för Eskilstuna stadsmuseum. Det viktigaste och det som genomsyrar allt museet gör, är strävan efter att spegla de personer som har bott och verkat här, att göra deras historia angelägen och tillgänglig för så många som möjligt samt att fylla luckorna efter de/det som ännu inte finns med i historieskrivningen. Vi arbetar utifrån tanken att historien är allas och att alla är delaktiga när historia skapas.

Stadsmuseet har länge arbetat med inkludering, jämställdhet och delaktighet på ett unikt sätt, säger Marie Svensson (S), ordförande i kultur- och fritids­nämnden. Insamlingen av Årbybornas upplevelser, synpunkter och tankar som resulterade även i en utställning är ett exempel på detta. Ett annat är Lilla stadsmuseet, där barn fått välja föremål och har testlekt i utställningen som hela tiden fortsätter att utvecklas. Det är sådant som gör att det är ett välbesökt och relevant museum.