Fristadspromenad med bildjakt

Har du ögonen med dig när du promenerar? Men anledning av att det är 250 år sedan regeringen utfärdade kungörelsen om inrättningen av en fristad, får du här en chans att upptäcka spåren av Fristaden i Eskilstuna. Kanske upptäcker du något du aldrig har sett förut och lär dig något du inte visste!

Nio bilder och nio frågor

Nedan ser du nio olika bilder som alla är tagna i Fristaden i Eskilstuna. Platserna på bilderna hittar du utmed den markerade rutten på kartan. Du kan börja din promenad var som helst utmed den markerade rutten. Sträckan är ungefär 2 km lång. Ett tips när du letar efter platserna är att tänka ”fågel, fisk eller mittemellan”.

Till varje bild finns en fråga. Svaret på frågan finns i närheten av det du ser på bilden. Dessutom får du ledtrådar till platsen i stycket ”visste du att”. När du har gått varvet runt har du kanske svaren på alla de 9 frågorna?

Lycka till!

Var med och tävla - om du vill

Fram till och med den 2 maj 2021 kunde du vara med och tävla för chans att vinna boken Du usla stad som kallas fri av Anna Götzlinger. Boken berättar om hus och människor i Fristadens historia.

Vinnare blev Per och Jane Håkansson. Vinnarna är underättade. Grattis!

Rätt svar

De rätta svaren publiceras här senast fredag den 7 maj. Hoppas att du får en trevlig stund och att du lär dig något nytt om Fristaden.

Lycka till!

Utskriftsvänlig version

Här finns en utskriftsvänlig version av bilder, frågor och karta. , 2 MB.

Karta med markerad promenadrutt

Här finns en karta som du kan zooma/zomma ut i.

Bilder och frågor

Fråga 1

Vad är det för färg på huset till vänster om detta hus?

Visste du att det här är det äldsta Fristadshuset som finns kvar? Här bodde Maria Regina Lennqvist och mer än 20 människor på 1820-talet. Maria bodde där med sin andre man, smeden Sven Eklund, och sina två yngsta barn. Det fanns två lägenheter i bostadshuset så Maria och Sven kunde ha hyresgäster. Marias äldre dotter och hennes familj, en gevärsarbetare med familj samt flera gesäller och lärlingar bodde också i huset.

Fråga 2

Vad heter kvarteret där den här bilden är tagen?

Visste du att där Cityhuset nu ligger fanns en gång ett fristadshus? Där bodde familjen Dinger från Solingen i Tyskland från mitten av 1770-talet. Även i hörnet snett över bodde familjemedlemmar i denna smedsläkt. De hade blivit värvade i hemlighet för att ta med sin kompetens i klingsmide till Fristaden. Klingsmeder tillverkade klingor till sablar, värjor och huggare.

Fråga 3

Vid vilket torg ligger detta hus?

Visste du att vid det här torget byggdes en skola 1805 för Fristadens barn? Eleverna undervisades enligt Lancastermetoden, som innebar att äldre elever fick lära yngre och på så sätt räckte det med en lärare för många elever. Torget bytte namn till Rinmanstorg för att ära Fristadsdirektören Sven Rinman, men bytte sen tillbaka till det tidigare namnet - det som torget har kvar idag.

Fråga 4

Hur många skorstenar finns det på det här huset?

Visste du att detta fristadshus ligger på en gata som har fått sitt namn efter en av smederna som kom till Fristaden från Tyskland, Johan Clemens Krebs? Han var en duktig hantverkare men hård mot sina anställda. Det gick bra för honom till en början, men sen drabbades han av flera svårigheter. Till slut lämnade han Fristaden för Danmark.

Fråga 5

Vilka djur sitter på det här husets tak?

Visste du att i det här kvarteret fanns bland annat det gröna lilla huset som sedan flyttades och som nu finns i kvarteret vid Nygatan? (se bild nr 9) I smedjan bakom huset på den här bilden hade Anders Johan Jonsson knivtillverkning i början av 1900-talet. Men i kvarteret fanns också filfabriken C O Öberg och flera andra mindre industrier. Det sägs att industrialiseringen i Eskilstuna gick snabbare tack vare fristadsinrättningen.

Fråga 6

Vad står det på gatuskylten nedanför motivet på bilden?

Visste du att här gick stadens gräns från mitten av 1600-talet? För att sälja i staden fick man betala tull för sina varor. Men hantverkarna i Fristaden hade tullfrihet och kunde köpa råvaror och sälja till vem de ville. Förutsättningen var att hantverkarna sysslade med tillverkning av produkter av metall.

Fråga 7

Vad heter det här huset?

Visste du att det här är en gammal smedja till ett fristadshus? På fristadstiden skulle smedjorna ligga i ett eget hus på grund av brandfaran. Bostadshusen skulle ha långsidan mot gatan, precis som bostadshuset till den här smedjan. Det här området har en äldre historia, men kom att bli en del av Fristaden från 1771.

Fråga 8

Vad är det för hus som du ser en del av på bilden?

Visste du att det här huset byggdes för att fristadsarbetare skulle bo här? I stället användes det av Samuel Schröderstierna, huvudansvarig för Fristaden. Den igensatta dörröppningen på bilden gick till en passage som fanns där detta hus en gång byggdes. Huset flyttades till den nuvarande platsen 1961.

Fråga 9

Vad är det för slags träd inne på denna fristadsgård?

Visste du att den här gården har den ursprungliga planen för en fristadsgård med bostadshus, separat smedja och andra uthus på tomten? Flera av husen är flyttade hit för att visa hur det kunde se ut, bland annat det lilla gröna huset som ursprungligen låg på Smedjegatan. I samband med flytten av hus till detta kvarter på 1970-talet kom förslag om att skapa ett fristadsreservat. Sedan dess har det gjorts ett antal utredningar om husen och vad de ska användas till.