Skogen

Välkommen in i Skogen. Så som den kan se ut när barn ritar den. Svenskt barnbildarkiv har med hjälp av Torshällakonstnären Niklas Mulari skapat en utställning som låter besökaren kliva in i en barnteckning!

SKOGEN
17 februari – 7 maj 2023

Skog är ett väldigt vanligt motiv i barns teckningar. Det gäller såväl äldre teckningar som nya. Forskning säger till och med att trädet kan vara det allra vanligaste motivet i en barnteckning.

Svenskt barnbildarkiv (SBBA) har gjort en djupdykning i arkivets samlingar och hittat flera tusen teckningar av träd. I utställningen Skogen får träden tredimensionellt liv.

För att skapa Skogen, tog SBBA hjälp av Torshällakonstnären Niklas Mulari. Han fick ta del av en mängd barnteckningar ur arkivet med motiven skog och träd. Med barnens bilder som utgångspunkt har han ritat och formgett träden i utställningen.

I utställningen visas även flera hundra nya teckningar av barn från hela Sverige

I utställningen presenteras ett bildspel med teckningar gjorda av mellanstadieelever från olika delar av Sverige under 2022.

Sedan tidig höst 2022 har SBBA jobbat med skogen som tema. Bland annat genom en teckningsinsamling med barns tankar om skogen, nu och i framtiden. Insamlingen kom till när SBBA blev kontaktade av skogsforskaren Ola Engelmark. Han behövde hjälp att fånga barns tankar om skogen till en kommande bok. SBBA efterlyste därför elever i mellanstadiet, som ville delta med sina bildberättelser om vad skogen betyder för dem idag och hur de ser på framtidens skog. Samtliga bilder som skickades in till arkivet under hösten visas nu i ett bildspel i utställningen.

Svenskt barnbildarkiv

Bild från Svenskt barnbildarkivs samlingar. Av Siv Dahlgren, 1943.