Lotta Hannerz

Utställningen Enslinje var Lotta Hannerz första utställning på ett museum. Här visades "en utgrävd dåtid, en bärbar nutid och en tänkt framtid. Då, nu, sen placerade ”mise en abyme” inuti varandra."

ENSLINJE
14 mars – 23 augusti 2020

Lotta Hannerz arbetar med hur vi förhåller oss till vår verklighet. Hon samlar fragment, insikter och missuppfattningar som får slå rot och gro. Hon arbetar brett med måleri, skulptur och installationer. Varje verk bestämmer visserligen själv sin form, men likt en trädgårdsmästare ympar, beskär och odlar hon sedan dessa betraktelser och på så sätt växer verken fram.

Hennes verk kan liknas vid ett teatersällskap som för en dialog med varandra och med betraktaren, men där alla innehar sin egen huvudroll. Det som presenteras må vara bekant men inger ett visst tvivel. Eller för att citera Hannerz själv ”gungfly är den fasta punkten i min tillvaro”.

Samtal och visning i utställningen
Ca 26 minuter
Undertext finns tillgänglig

Lotta Hannerz, född 1968, är utbildad vid Konstfack och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hennes verk har visats runt om i världen och hon har mottagit flertalet större stipendier. Flera viktiga verk finns representerade runt om på museerna i Sverige och Tyskland.

Bild (överst på sidan): Skin Deep, 2020. I bakgrunden, från vänster: Border line, 2020, History, 2020, Vade mecum, 2020. del av Tabula Rasa, 2020.