Charlotte Walentin

Charlotte Walentin var Carl-Axel Valéns stiftelses konststipendiat år 2020. Hon tilldelas stipendiet för att hon under drygt två decennier ”visat på ett imponerande flöde av rumsligt starka skulpturala verk som vibrerar av poesi och sensualism” och att hennes verk ”berör på djupet”.

PREPOSITIONER
24 oktober–31 januari 2021

Charlotte Walentin, Hiatus 5, 2020

Charlotte Walentin arbetar med små nyanser och små gester. Verkens storhet och effekt blir synlig först när du kan komma nära konstverken. Där och då blir det tydligt vilket hantverksskickligt handlag som varsamt, långsamt och metodiskt format verken. Materialiteten är central.

Utställningens titel, Prepositioner, syftar till verkens relation till rummet, men även till olika förhållanden inom verken och mellan verken. Precis som språkets prepositioner som har till uppgift att påvisa förhållanden mellan personer, saker och platser. Verken i utställningen är alla gjorda i tunna lager av tusch, målade på tyg, som sedan antingen har konstruerats eller dekonstruerats till att bli både målningar och objekt.

Charlotte Walentin är född 1965 i Uppsala. Hon bor och arbetar i Malmö och gick ut Konsthögskolan i Malmö år 1999. Hon är representerad vid flera museer runt om i Sverige och har ställt ut både nationellt och internationellt sedan hon gick ut konsthögskolan. Hon arbetar även med offentlig konst, som vi kan se i bland annat Uppsala, Lund och Stockholm.

Carl-Axel Valéns stiftelse delar årligen ut ett konststipendium med syfte till fortbildning för konstnären. I stipendiet ingår även en utställning på Eskilstuna konstmuseum.