Åsa Cederqvist

Konstnären Åsa Cederqvist har tilldelats Carl-Axel Valéns konststipendium 2023. I samband med detta visar hon i höst utställningen Att praktisera det osäkra på Eskilstuna konstmuseum.

ATT PRAKTISERA DET OSÄKRA
21 oktober 2023 – 28 januari 2024

I förgrunden står en äldre kvinna i peruk och kraftigt smink och blickar ut ur bild. Bakom henne står en yngre kvinna, också hon i peruk. De befinner sig utomhus och i bakgrunden syns gröna löv och en tegelmur.

Stillbild ur filmverket Mama Dada Gaga, Åsa Cederqvist / BUS.

I utställningen Att praktisera det osäkra presenterar Åsa Cederqvist verk som tillkommit mellan 2014 och 2022 och som på olika vis utforskar tillit, det sårbara och en längtan efter att uppgå i någonting större än oss själva, det som är utom vår egen kontroll. Centralt för utställningen är videoverket Mama Dada Gaga (2019). Åsa Cederqvist använder sig här av humor och improvisation som metoder för att arbeta med risk, ovisshet och sorg – för att skapa tillblivelse. I filmen undersöker hon, tillsammans med sin mamma och dotter, tillstånd som närvaro, lek och vad hon kallar en vardagens magi. I utställningen visas även olika skulpturer under samma tema, men som fördjupar Åsa Cederqvists undersökande metod.

I utställningens senare verk jämställer konstnären sina erfarenheter av utmattningssyndrom med den utmattning hon ser att planeten och vårt samhälle står mitt uppe i. Hon söker en andlighet och en känsla av helhet för både sig själv och samhället i stort. Här finns också leken och det oväntade närvarande, men i den här delen bjuds besökare in till en mer fysisk och förkroppsligad upplevelse.

Årets Carl-Axel Valén-stipendiat

Åsa Cederqvist är årets stipendiat och motiveringen lyder:

"Åsa Cederqvists konst kännetecknas av rörelse, som en ständigt föränderlig föreställning där platser, personer och objekt tilldelas olika roller. Hennes verk kan ses som djupt personliga undersökningar av mänskligt varande och den planet vi lever på. Med lekfullhet och humor ställer hon allvarliga frågor om det väsentliga i livet. Cederqvists arbete är interdisciplinärt. Film, foto, performance och textila skulpturer återkommer i rumsligheter där det taktila och handfasta samspelar med snudd på upplösta illusioner och speglingar, sprungna ur teknisk upptäckarlust.

Juryn träffas i hjärtat av Cederqvists konst, av mångsidigheten och energin, av hennes kärleksfullt kritiska blick och det kittlande spännrummet mellan fokus och rastlöshet. Nyfikenheten på vad som händer härnäst är väckt."

Juryn har bestått av Maj Sandell, vd på Konsthantverkcentrum, Maria Nordin, konstnär och Carl-Axel Valén-stipendiat 2017 och Pia Lagewald, styrelseledamot i Carl-Axel Valén-stiftelsen.


Åsa Cederqvist
, född 1975, är bland annat utbildad på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan. Hon har verkat som professionell konstnär i drygt 20 år med både utställningar, framträdanden och utsmyckningar. Cederqvist har även arbetat som lektor i konst på Textilprogrammet på Konstfack. Med Stockholm som bas har hon ställt ut både i Sverige och internationellt, samt varit på längre vistelser i Berlin. Sommaren 2023 deltog hon bland annat i utställningen Vävda rum - Sveriges största presentation av offentlig konst med tekniken Augmented Reality (AR).

Läs mer om Carl-Axel Valéns stiftelse och tidigare stipendiater.

Bild överst på sidan: Stillbild från filmverket Mama Dada Gaga, Åsa Cederqvist / BUS.