Häng med Henning!

Följ med vår konstpedagog Henning på upptäcktsfärd bland konsten på museet!

I museets filmer Häng med Henning! frågar vi oss vad konst kan vara och vad ett konstmuseum egentligen gör. Henning undersöker både synliga och osynliga historier på museet ... Vilka berättelser finns här bland konsten och vilka saknas?

Avsnitt 3

Följ med och träffa Oscar Furbacken som leder oss in i naturen och vidare till hans skulpturala miniatyrvärldar med svindlande detaljrikedom! Oscar Furbacken utsågs till Carl-Axel Valéns stipendiat 2021. Hans verk Chambers 4 kan du se i vår jubileumsutställning Carl-Axel Valéns stipendiater 2006–2021 till och med 13 februari 2022.

Avsnitt 2

I det här avsnittet får ni hänga med in i Ayedin Ronaghis ateljé på Iaspis i Stockholm. Ni träffar honom mitt i slutfasen av färdigställandet av verken, strax innan de fraktas till konstmuseet.

Ayedin Ronaghis utställning The Gathering visades till och med 22 augusti 2021.

Avsnitt 1

I det första avsnittet uppmärksammas samernas nationaldag: häng med Henning på jakt efter samiska konstnärer i konstmuseets samling...