Eskilstuna mobila konstmuseum

Ett konstpedagogiskt projekt, ett rullande utställningsrum, en skapandeverkstad på hjul.

Del av en lådcykel med tak. Personer hänger upp teckningar på linor som är uppspända under taket på lådcykeln.

Här hittar du information om det mobila konstmuseet sommaren 2023!

Vad är det mobila konstmuseet?

Ett konstpedagogiskt projekt, ett mobilt utställningsrum och en skapandeverkstad på hjul!

Vi vill tillsammans med barn och unga utmana gränserna för vad ett konstmuseum kan vara.

För vem är det mobila konstmuseet till för?

Den mobila enheten är bokningsbar för grupper med barn och unga i alla åldrar. Vi kan ses i klassrum, på skolgårdar, i skogen, parker, på gator och torg. Det är ni som sätter upp eller river ner gränserna för museets väggar!

Vad får gruppen göra med det mobila konstmuseet?

Vi experimenterar med ett fritt skapande utifrån den miljö vi råkar befinna oss i. Vid en bokning får deltagarna ta makten över det mobila museet för en tid, de får omvärdera och omskapa dess innehåll, form och funktion. Hur skulle deras alldeles egna museum kunna se ut?

Mer information & bokning

Välkommen att kontakta museets konstpedagog:

På en gräsmatta står en svart lådcykel, det är Eskilstuna mobila konstmuseum. Framför cykeln, i gräset, sitter människor på huk och på knä och skapar. I bakgrunden syns en basketplan och höga hyreshus.

Det mobila konstmuseet besöker Årby. Sommaren 2021.