Bokningsbart skolprogram

Med utgångspunkt i våra utställningar erbjuder vi tematiska workshoppar och visningar som passar skolans alla ämnen. Alla aktiviteter kan kopplas till läroplanen och är kostnadsfria för både kommunala och privata skolor inom Eskilstuna kommun.

Det går alltid bra att boka en visning på lätt svenska. Då tar vi upp några grundläggande frågor kring museet och den konst som finns här.

Kontaktuppgifter för bokning hittar du längre ner på sidan.

Vi tar gärna emot grupper ifrån förskola och skola utanför Eskilstuna kommun. För visning och workshop debiteras då 300 kr/timme.

Kontaktuppgifter för bokning hittar du längre ner på sidan.

Vad är det mobila konstmuseet?

Ett konstpedagogiskt projekt, ett mobilt utställningsrum och en skapandeverkstad på hjul!

Vi vill tillsammans med barn och unga utmana gränserna för vad ett konstmuseum kan vara.

För vem är det mobila konstmuseet till för?

Den mobila enheten är bokningsbar för grupper med barn och unga i alla åldrar. Vi kan ses i klassrum, på skolgårdar, i skogen, parker, på gator och torg. Det är ni som sätter upp eller river ner gränserna för museets väggar!

Vad får gruppen göra med det mobila konstmuseet?

Vi experimenterar med ett fritt skapande utifrån den miljö vi råkar befinna oss i. Vid en bokning får deltagarna ta makten över det mobila museet för en tid, de får omvärdera och omskapa dess innehåll, form och funktion. Hur skulle deras alldeles egna museum kunna se ut?

Förskola och åk 0–6

Varje bokning anpassas efter gruppens ålder och storlek.

Vad är det mobila konstmuseet?

Ett konstpedagogiskt projekt, ett mobilt utställningsrum och en skapandeverkstad på hjul!

Vi vill tillsammans med barn och unga utmana gränserna för vad ett konstmuseum kan vara.

För vem är det mobila konstmuseet till för?

Den mobila enheten är bokningsbar för grupper med barn och unga i alla åldrar. Vi kan ses i klassrum, på skolgårdar, i skogen, parker, på gator och torg. Det är ni som sätter upp eller river ner gränserna för museets väggar!

Vad får gruppen göra med det mobila konstmuseet?

Vi experimenterar med ett fritt skapande utifrån den miljö vi råkar befinna oss i. Vid en bokning får deltagarna ta makten över det mobila museet för en tid, de får omvärdera och omskapa dess innehåll, form och funktion. Hur skulle deras alldeles egna museum kunna se ut?

Går det att känna sig som en färg? Kan känslor och tankar bli till färger och former?

Tillsammans upptäcker vi hur olika konstnärer har använt sig av olika slags färger och former för att uttrycka sig och vi pratar om hur konsten får oss att kännas.

I verkstan blandar vi tillsammans fram nya färger och använder oväntade föremål och metoder för att uttrycka egna känslor, tankar och idéer. Vi visar varandra vad vi har skapat och låter associationerna flöda fritt.

I vår samling finns det många spännande porträtt, djuravbildningar och landskapsmålningar. Vi går en runda tillsammans i museet och väljer sedan ut ett verk av varje motiv: ett porträtt, ett djur och ett landskap.

Vi går sedan in i konstverkstan och sätter samman våra utvalda motiv till en ny berättelse, målning eller skulptur.

Antingen arbetar vi utifrån Eskilstuna mobila konstmuseum (information högre upp på sidan) på utvald plats i Eskilstuna eller på plats i museet.

För att ta reda på vad ett museum kan vara, får ni prova att skapa ert alldeles egna. Gemensamt arbetar vi fram ett tema, innehåll och form för ert museum. Hurt stort är det? Vad ska det innehålla? Vi arbetar kreativt med olika material, tekniker och övningar och sedan får ni bestämma vad och hur ni vill att ert museum ska använda det skapade.

Med fördel diskuterar pedagogen med er i förväg om eventuella förberedelser och förarbete. Ta kontakt i god tid.

Åk 7–9 och gymnasiet

Varje bokning anpassas efter gruppens ålder och storlek.

Vad är det mobila konstmuseet?

Ett konstpedagogiskt projekt, ett mobilt utställningsrum och en skapandeverkstad på hjul!

Vi vill tillsammans med barn och unga utmana gränserna för vad ett konstmuseum kan vara.

För vem är det mobila konstmuseet till för?

Den mobila enheten är bokningsbar för grupper med barn och unga i alla åldrar. Vi kan ses i klassrum, på skolgårdar, i skogen, parker, på gator och torg. Det är ni som sätter upp eller river ner gränserna för museets väggar!

Vad får gruppen göra med det mobila konstmuseet?

Vi experimenterar med ett fritt skapande utifrån den miljö vi råkar befinna oss i. Vid en bokning får deltagarna ta makten över det mobila museet för en tid, de får omvärdera och omskapa dess innehåll, form och funktion. Hur skulle deras alldeles egna museum kunna se ut?

Vem äger makten över historieskrivningen?

Vi går på jakt efter dolda och alternativa historier i samlingen på museet. Vi frågar oss vilka som får ta plats i historien och vilka som utesluts.

Vi undersöker om vi genom att fokusera på förbisedda detaljer och slumpmässiga samband, kan upprätta nya förbindelser mellan det förflutna, vår nutid och framtiden.

Tillsammans skapar vi nya konsthistorier.

Vad har konsten att säga mig och mitt liv? Kan konsten fungera som ett verktyg för att bättre förstå världen? Kan delar av mitt liv bli till ett konstverk?

Konst och liv är ett tema som kan appliceras på både museets utställningar och på den offentliga konsten. Vi väljer ut enskilda verk för en kreativ undersökning och närläsning av verken i relation till våra liv. Utifrån de tematiska nedslagen vi hittat skapar vi övningar där gränsen mellan konst och liv grumlas.

Antingen arbetar vi utifrån Eskilstuna mobila konstmuseum (information högre upp på sidan) på utvald plats i Eskilstuna eller på plats i museet.

Vi inleder med en gemensam diskussion om vad ett konstmuseum egentligen är. Vad känner vi när vi går in på ett museum? Finns det saker som hade kunnat vara annorlunda?

Utifrån diskussionen tar vi fasta på era egna idéer om vad ett konstmuseum hade kunnat vara om ni själva fick bestämma – för att sedan skapa ert egna. Gemensamt tar ni fram museets ramverk, innehåll och form. Tematiskt arbetar ni sedan fram material som ni tycker passar ändamålet. Det kan vara utskrivna bilder, upphittade objekt, egna kreationer eller bara konceptuella förslag. I slutet av dagen firar vi det nya konstmuseet med en vernissage!

Med fördel diskuterar pedagogen med er i förväg om eventuella förberedelser och förarbete. Ta kontakt i god tid.

Kostnad och bokning

Programmet är kostnadsfritt för alla skolor, fritids och förskolor inom Eskilstuna kommun.

Grupper från skola, fritids och förskolor utanför Eskilstuna kommun debiterar vi 300 kr/timme.

Läs tillsammans igenom museets trivselregler inför besöket.

För bokning och frågor, välkommen att kontakta museets konstpedagog: