Tomas Colbengtson

Med sina screentrycka bilder och skulpturer av bland annat överfångsglas presenterar Tomas Colbengtson en stolthet till det samiska arvet och den kunskap som följer med den. Något som historiskt inte har kunnat tas för givet.

Vååjnesasse buektedh – Att synliggöra det osynliggjorda
29 maj – 29 augusti

Tomas Colbengtson växte upp med kampen för ett eget språk, rätten till egen religion och självbestämmande. I sitt konstnärskap sätter han ljus på den samiska historien och belyser frågor som kulturell identitet, existens, förlust, land, vatten och näringar.

Colbengtsons konst bygger framför allt på minnen och erfarenheter från uppväxten i den samiska byn Björkvattnet i Tärna. Den svenska skolan som i högsta grad påverkade barnen, fick genomgripande konsekvenser för det samiska språket och sydsamiskan dog nästan ut i Tärna-området. Samisk religion blev förbjuden och staten införde rasbiologisk forskning, tvångsförflyttning och andra metoder för att få kontroll över urfolket på Nordkalotten.

Tomas Colbengtsons konstverk är ofrånkomligt även en kommentar till dagens situation för samer och kan ses som dagboksanteckningar genom en gemensam samisk erfarenhet. Något som också delas med andra urfolk som Inuiterna på Grönland och Japans Ainu. I sin konst använder Colbengtson ofta fotografier på samer från Tärnaområdet tagna i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Delvis är det bilder som funnits i familjen men också fotografier hämtade från det rasbiologiska arkivet.

Tomas Colbengtson är en av Sápmis ledande konstnärer och grundare av Sápmi salasta, hemvist för inhemska konstnärer. Han är född 1957 och uppväxt i den samiska byn, Björkvattnet i Tärna. En central plats för den samiske motståndskampen och det nordligaste området för det sydsamiska språket.

Colbengtson är idag bosatt och verksam i Stockholm. I det materiella mötet med måleri, skulptur och digital konst undersöker och utvecklar han grafikens möjligheter. Han har haft ett stort antal soloutställningar och finns representerad både i Sverige och internationellt.
www.colbengtson.com