RUPTUR

Tredjeårsstudenter från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm presenterar sina arbeten på Ebelingmuseet under titeln RUPTUR. En utställning som tar avstamp från studenternas vilja av att testa idéer och/eller möjligheten att presentera delar av kommande examensarbeten i ett tidigt skede och utanför konsthögskolans miljö.

RUPTUR

2 september – 29 oktober 2023

Utställningen är ett tillfälle där publiken får möta verk i blandade i tekniker som fortfarande håller på att ta sin form. Det blir en yta där studenterna tillåts utforska hur deras konst fungerar och påverkas i en museal miljö. Totalt medverkar nitton konststudenter och som tillfällig utställning har RUPTUR fått överta flera av utställningsrummen på museet. Därmed möter verken inte bara en museibesökare utan befinner sig även i nära anslutning och dialog med museets samling. Mellan ung och utforskande konst, skapad av morgondagens konstnärer bildas nya spännande samtal med det samlade arv, uttryck och erfarenhet som museet förvaltar.

 

Medverkande konstnärer är:

Roda Abdalle, Victor Ahlén, Sofia Andersson, Neil Bhat, Ebba Birkflo, Tilde Björk, Niklas Breimert, Leona, Simon Dahlgren Strååt, Vinícius dos Santos, Viktoria Ekdahl, Gwen, Ellinor Hagman, Sophia Linderstam, Kristina Nenzén, Christopher Robin Nordström, David Permén, Josephine Thorsby och Hanna Tordai.