Mia E Göransson

”Ny natur” är ett tema som Mia E Göransson har arbetat med under 25 år och då främst genom installationer av keramiska formelement som landskap och i stilleben. En natur som är såväl urban som vild och som under åren har kommit att bli alltmer surrealistisk med fabricerad karaktär.

”Before and after science”
- en fauna i porslin

17 februari – 21 april

Titeln Before and after science* syftar på före och efter kunskap, om att arbeta utifrån normer för att sedan släppa tyglarna och fortsätta rent intuitivt.

Genom olika gjuttekniker söker Göransson specifika variationer av ytor och form, främst i porslin och med både traditionella som mer artificiella uttryck. Det ger en spelplan för associationer.Porslinet och speciellt benporslinet är svårarbetat och utmanande och materialet har enligt Göransson gäckat henne alltsedan hon kom i kontakt med det när hon besökte Gustavsbergs porslinsfabrik på 90-talet. Fascinationen kvarstår och det kom att bli ett långvarigt förhållande. Idag har hon också sin ateljé vägg i vägg med den industriella tillverkningen i Gustavsberg.

I ateljén finns hennes formförråd, ett bibliotek av gjutformar i gips som hon återanvänder för olika syften och ändamål. Det är formar av olika fragment, grenar, sprängsten, diverse skräp, elektronik‐ och möbeldelar men också formar för rent geometriska element. I flera verk återkommer behållaren med lock som bruksobjekt men där funktionen är mer av symbolisk karaktär i syfte att referera till porslinets traditionella användningsområde.

*Titeln är lånad från Brian Enos femte soloalbum med samma namn.

Mia E Göransson är född 1961 i Stockholm, uppvuxen i Linköping och nu bosatt och verksam i Gustavsberg. Efter sin examen på Konstfack i Stockholm har Göransson etablerat sig som en av Nordens mest uppmärksammade keramiker. Hon är välrepresenterad i samlingar både i Sverige och internationellt, bland annat på Nationalmuseum, Röhsska museet, Malmö Konstmuseum och The National Public Art Council, UK.

Hon har även skapat flera offentliga gestaltningar, exempelvis Råcksta T-banestation i Stockholm, Marinmuséet i Karlskrona, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Ny natur – oss emellan i Torshälla.

Mia E Göransson