Magnus Thierfelder Tzotzis

Hans konstnärliga arbete börjar ofta i en promenad, utan ett direkt mål eller riktning. Promenaden är redskapet för iakttagande.

Spring i luften

1 april – 4 juni

Likt en barometer läser Magnus Thierfelder Tzotzis av sin omgivning – betraktar, närskådar och dissekerar. Nålen består av de uppmärksammade detaljerna som berättar något bortom sig själva, något om oss och den värld vi lever i. Skevheter i föremål, situationer och ögonblick plockas upp för att sammanföras i nya konstellationer, som ord i en berättelse eller som ekon av händelser i form av skulpturer, installationer och filmer. De enskilda verken fungerar på så sätt som beståndsdelar i ett större utvidgat kollage som tar utställningsrummet i besittning. Här samspelar realism och poesi med livets och samhällets skörhet, samtidigt som tingens spiritualitet vittnar om en avväpnande subversiv kraft. Några frigjorda tegelstenar utför en koreografi, en vattendroppe pulserar likt ett hjärtas rytm, ett par skor balanserar mitt i en rörelse. Samspelet mellan det visuella bildspråket, utställningens ljudspår och den språkliga symboliken, som återfinns i de omsorgsfullt valda titlarna, formar en sammansvetsad helhet som pendlar mellan humorns allvar och lekfullhetens finstämda balans.

Magnus Thierfelder Tzotzis (f.1976) bor och arbetar i Malmö och är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Han har tidigare ställt ut på bland annat Elastic Gallery, Malmö Konsthall, Bonniers Konsthall, Malmö Konstmuseum, Moderna Museet, Ystads konstmuseum, Skissernas Museum, Göteborgs Konsthall, Forever&Today (New York), Kunsthalle Budapest, Museum Villa Rot (Burgieden) och Ar/Ge Kunst (Bolzano).

www.magnusthierfelder.com