Samlingen

På Ebelingmuseet visas samlingen med verk av konstnären Allan Ebeling, såväl måleri som keramik och skulpturer. Här finns även verk av döttrarna Marianne Ebeling och Harriet Ebeling samt Foto Bäckstrand-arkivet med ett stort antal bilder från Torshälla.

Allan Ebeling

Allan Ebeling (1897–1975) är född i New York och kom till Sverige som 11-åring. Under 20-talet var han anställd som konstnärlig ledare på Bo Fajans i Gävle och ett par år vid Uppsala Ekeby.

Från 1930 och fram till sin död var han verksam i Torshälla som målare, keramiker, grafiker och skulptör. I Torshälla finns gjutjärnsskulpturen Tor och bockarna och fyra skulpturer i rostfritt material: Järnhantverk och jordbruk, Vattenbärerskan, Saxofonisten och Jazzkapellet.

Marianne och Harriet Ebeling

Marianne Ebeling (1930–1979) och Harriet Ebeling (1932–2014) var två av Allan och hans hustru Maria Ebelings döttrar. De utbildade sig till konstnärer på Valand i Göteborg respektive Konstfack i Stockholm. Båda döttrarna har varit verksamma i Torshälla.

Foto Bäckstrand-arkivet

Harald Bäckstrand (1901–1995) kom till Torshälla 1943. Han etablerade affärsrörelsen Foto Bäckstrand och som Torshällas ende yrkesverksamma fotograf fram till 1971 blev uppdragen många.

Foto Bäckstrands omfattande negativarkiv utgör ett unikt dokument över stadens liv under nära tre decennier. Delar av arkivet visas digitalt på museet.

Bild: Självporträtt av Allan Ebeling (detalj)