Kommande utställningar

28 januari – 2 april
LINDA KARLSSON

28 januari – 12 februari
Ebelingmuseets vänners stipendiat 2022:
SAMUEL KLAUNINGER

1 april – 4 juni
MAGNUS THIERFELDER TZOTZIS

3 juni – 20 augusti
RAHA RASTIFARD

2 september – 29 oktober
Tredjeårsstudenter från:
KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN

11 november – 21 januari, 2024
TOMAS LUNDGREN