Nina Ölund Noreskär

Hängande, rumsliga och behandlade tygsjok, ett storskaligt skulpturalt måleri i samspråk med utställningsrummet. Nina Ölund Noreskär arbetar både slumpartat och kontrollerat i sin process, ständigt sökande och omformande i färg, form, rörelse och material.

Överväga övergångar
28 augusti –14 november

Nina Ölund Noreskär intresserar sig för ett måleri med fokus på rörelse, närvaro och rumslighet. Processen är rastlös och prövande där orsak och verkan spelar stor roll. Måleriet är skulpturalt och verken används ofta om och om igen men i olika skepnad beroende på rum. Inget verk är därför färdigt när det lämnar ateljén och de har alltid en given plats tillbaka för fortsatt förändring.

Verkens storskalighet och den helhet som de tillsammans skapar i rummet ger ett omslutande och oundvikligt möte mellan färg, material och betraktare. I sin ständigt pågående process fungerar varje förändring eller nytt penseldrag som en katalysator och bidrar till en dominoeffekt som ger en konstant rörelse framåt. Vad som är en början och avslut är aldrig slutgiltigt i Noreskärs måleri där dukarna inte blir begränsade av ramar eller format.

Utställningen Överväga övergångar består av en blandning mellan äldre verk och nya som gör entré. De olika delarna skapar tillsammans en helhet där du som besökare bjuds in att vandra genom en målning. Ett abstrakt landskap som har formats i dialog mellan verken, konstnären och utställningsrummet på Ebelingmuseet.

Nina Ölund Noreskär är född och uppväxt i Gislaved och är nu bosatt i Stockholm. Hon har sin kandidat och masterutbildning vid Konstfack – University of Art, Crafts and Design i Stockholm. Noreskärs arbeten har bland annat visats på Kulturcentrum Ronneby, Vandalorum, Stene Projects Gallery och Kummelholmen. Hennes två nytillkomna offentliga gestaltningar finns att betrakta på Aula Biologica vid Umeå Universitet och i foajén på Växjös nya kommunhus.

Nina Ölund Noreskär arbetar även som projektassistent för konstfilmprojektet Where Dreams Cross.

www.ninanoreskar.com