Ebelingmuseet 25 år!

Med anledning av att museet firar 25 år presenteras en tillfällig utställning med verk av Allan, Marianne och Harriet Ebeling som inte tidigare eller endast vid något enstaka tillfälle är visade på museet. De flesta verken i utställningen är inlånade från privatpersoner, men några finns även i museets egen samling.

Jubileumsutställning
17 september – 30 oktober

År 1997 kunde Ebelingmuseet öppna upp sina dörrar för första gången. Detta tack vare en stor donation från familjen Ebeling och med Allan Ebelings dotter Harriet som en starkt drivande kraft. Torshälla stadsförvaltning fick möjlighet att ta emot och vårda frukterna av ett minst sagt spännande konstnärskap signerat Allan Ebeling (1897-1975). Syftet med ett museum var att tillgängliggöra den omfattande samlingen av måleri, skulpturer, teckningar, grafik och keramik för allmänheten.

När vi idag, tjugofem år senare, blickar tillbaka på åren som gått kan vi se att museet både har blivit större till ytan och utvecklat sin verksamhet med bland annat konstpedagogik och offentlig konst. Dessutom har samlingen av konst och föremål av Allan, Marianne och Harriet Ebeling vuxit under årens lopp, mycket tack vare donationer från olika privatpersoner, familjen Ebeling och inte minst Ebelingmuseets vänner, en stödförening till museet som grundades 1998 och som fortfarande är en viktig samarbetspartner till museet.