Elin Maria Johansson

I videoinstallationen Echoes part III vänder sig platsen tillbaka till dig som betraktare genom att stillsamt visa att den har uppmärksammat din existens. Naturen har i vårt samhälle länge fått till uppgift att vara en fristad för människan och den har absorberat en stor mängd mänskliga bekymmer och längtan. Fragment av dessa förtroenden, iakttagelser och drömmar gömmer sig som rester i vår omgivning och tillbaka mot oss studsar dess ekon.

Echoes part III
27 augusti – 13 november

Echoes bygger på ett performance-verk som under november 2021 visades på Lilith Performance Studio, Malmö. Installationen som visas på Ebelingmuseet består av ett landskap med löv och speglingar där ett trekanaligt videoverk och ett 32 minuter långt ljudverk omger betraktaren. De tre individuella video-looparna skiftar i långsamma sekvenser och kombinationerna av bilder är i konstant förändring. Verkets ljudkomposition är skapad i samarbete med Michel Wenzer och Cecilia Nordlund.

Elin Maria Johanssons arbeten har de senaste åren rört sig runt frågeställningar om flocken eller svärmen och det kollektiva medvetandet, med ett perspektiv utifrån naturens allra minsta organismer till solsystemets inneboende kommunikation. Tillsammans bildar hennes verk en abstrakt och metaforisk väv som speglar den plats och den tid vi befinner oss i.

Elin Maria Johansson är född 1979 i Västernorrland. Hon är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och är idag bosatt och verksam i Skåne sedan 2010. Hennes verk har bland annat visats på Härnösands konsthall, Konstfrämjandet Bergslagen i Örebro, Lilith Performance Studio i Malmö, Galleri 21 i Malmö, Galleri 54 i Göteborg, Nikolaj Kunsthall i Köpenhamn och IFÖ Center i Bromölla.

elinmariajohansson.com