Eskilstuna värd för konferens om Hjälmarens utveckling

Fredagen den 31 mars bjöd Eskilstuna kommun, Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län in till konferens om Hjälmarens fortsatta utveckling, på Munktellmuseet i Eskilstuna.

Hjälmaresamarbetet och Hjälmarestrategin

Hjälmaren delas av fem kommuner, tre regioner och tre länsstyrelser, varför samverkan är avgörande för områdets framtida utveckling. De kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer som ligger kring Hjälmaren har tillsammans tagit fram en strategi som beskriver den gemensamma viljan kring bland annat landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring.

Nu är strategin färdig!

Under våren 2023 hanteras den framtagna strategin inom respektive organisation med bland annat antagande inom varje kommuns kommunstyrelse. Under hösten 2022 har berörda organisationer på tjänstepersonnivå formulerat förslag på hur samordning över läns- och kommungränser kan ske för att säkra Hjälmarens och därmed förutsättningar för bland annat besöksnäringens långsiktiga utveckling i området.

Hjälmarkonferensen den 31 mars 2023

Under konferensen presenterades och diskuterades förslag med ett femtiotal engagerade deltagare om hur en samordnad utveckling bäst kan ske. Ann-Sofie Wågström (S), ordförande Eskilstuna Kommunfullmäktige tog plats på scen tillsammans med Beatrice Ask Landshövding, Länsstyrelsen Södermanland och Mattias Claesson Regionråd, Region Sörmland som både invigde och reflekterade över nästa steg i slutet av dagen.

Vi på Destination Eskilstuna är glada efter och nöjda över att ha genomfört ett så lyckat och uppskattat evenemang. Vi tackar alla inblandade parter!

Få löpande uppdatering om samarbetet

Du som är verksam inom kultur- och besöksnäring i Eskilstuna kommer löpande att få uppdateringar kring hur arbetet fortskrider. Skriv upp dig på vår utskickslista för att få uppdateringarna.