Sänkta hyror för matcher och evenemang

Till följd av coronaviruset drabbas både föreningar och företag hårt. Eskilstuna kommun har därför beslutat om åtgärder för att skapa lättnader för närings- och föreningslivet.

Sänkta hyror.
  • Hyran för seniorers matcher och evenemang på idrottsanläggningar sätts ned till 25 % av ordinarie pris enligt gällande prislista. (Hyran sätts ner med 75 % till 25 % av ordinarie pris). Nedsättningen gäller för arrangemang med publik till och med 2021-03-31.
  • Hyran för anläggningarna Konserthallen, Lokomotivet, STIGA Sports Arena och Eskilstuna Teater (stora scenen) sätts ned till 25 % av ordinarie pris enligt gällande prislista. (Hyran sätts ner med 75 % till 25 % av ordinarie pris). Nedsättningen gäller för evenemang där publik finns på plats i lokalen och repetitioner inför evenemang. Det gäller för bokningar som görs under den tid som regeringens beslutade restriktioner om maximalt 300 sittande deltagare gäller.

På kultur-och fritidsnämndens sammanträde 7 oktober 2020 diskuterades frågan om hur nämnden kan stödja föreningsliv och kulturarrangörer på olika sätt. Utifrån det samrådet tog Marie Svensson (S), 9 oktober 2020 ett ordförandebeslut för att öka möjligheterna för arrangörer och föreningsliv att kunna genomföra evenemang med publik på ett smittskyddsanpassat sätt. Ett nytt ordförandebeslut togs 23 oktober, för att nedsättning av hyran för anläggningar ska gälla även med regeringens nya rekommendationer om max 300 sittande deltagare