Ingen kostnad vid avbokning

Till följd av coronaviruset drabbas både föreningar och företag hårt. Eskilstuna kommun har därför beslutat om åtgärder för att skapa lättnader för närings- och föreningslivet.

Ingen kostnad vid avbokning

Ordinarie avbokningsregler för kultur- och fritidsnämndens prislista upphävs. Kultur- och fritidsförvaltningen debiterar inte arrangörer som avbokar sina evenemang eller arrangemang. Detta gäller tillsvidare.

Arrangörer får ingen kostnad för att omboka sina arrangemang/ evenemang. Om arrangemanget/ evenemanget går att genomföra på ett nytt datum efter perioden debiteras arrangören enligt kultur- och fritidsnämndens prislista.